Aktuellt

Föredrag i februari

Forum Catholicum inbjuder till två föredrag i februari.

Onsdag 13 februari kl. 19. Bertil Murray och Margare­ta Murray-Nyman presenterar boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentatio­nen.

Onsdag 27 februari kl. 19. Kyrkoherde Andreas Bergmann: Två glas­fönster i Chartres förklarar Lukas­evangeliets teologi.

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 24 februari har Caritas S:t Lars årsmöte kl. 12.30 i stora studierummet.

Även intresserade icke-medlemmar är väl­komna att delta. För vidare infor­mation kontakta Caritas S:t Lars ordförande Per Lindqvist, tel. 070-651 51 25.

Sportlovsresa till Göteborg

Under sportlovet, lördag 16/2–månda­g 18/2, erbjuds en resa till Göteborg för ungdomar från 15 år.

Temat är Att möta Gud i gemenskapen och i Göteborg. Man kommer att träffa ungdomar från Kristus Konungens församling (där också boende ordnas), ha samtal om tron, äta god mat och göra utflykter. Ledare är kyrkoherde Andreas Bergmann och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Anmäl er så snart som möjligt till Christina Illmayr, tel. 076-072 10 28. Det finns tio plat­ser.

På skridskor med Ljuvlingen

Ljuvlingens fredagsträffar fortsätter ungefär var­annan vecka kl. 18.15. Alla ungdo­mar är välkomna till gemensam måltid och aktiviteter, för att träffa vänner, lyssna på föredrag och ha samtal om tron och livet.

Fredag 8 februari blir det ”Skridskokul i Uppsala”. Se mer information på anslagstavlan i S:t Lars.

Kyrkkaffe med programpunkt

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 22 februari. Se anslagstavlan för program.

Det nya pastoralrådet

Vid valet till pastoralrådet röstades tio nya ledamöter fram. De tillträder efter församlings­mötet söndag 7 april. Mandatperioden är på fyra år.

Följande personer valdes:
Jan Borowiec
Charlotte Byström
Cecilia Fröjmark
Mats Hansén
Andreas Kilström
Benedicta Lindberg
Per Lindqvist
Brenda Luthström
Magdalena Slyk
Erik Åkerlund

Därutöver finns två adjungerade ledamöter: syster Margot som re­presentant för Mariasystrarnas kom­munitet samt församlingssekreterare Margareta Jaringe som sekreterare. Pastoralrådets ordförande är kyrko­herde Andreas Bergmann.

Lyssna på predikningar här

Visste du att det går att lyssna på predikningar från S:t Lars här på hemsidan? Den senast inlagda ljudfilen innehåller läsningar och predikan från söndagen den 13 januari då vi firade Herrens dop.

Kyrkkaffe efter lunchmässan med föredrag

Nästa kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (12.15) infaller fredag 25 januari. Då berättar Georg Stenborg om sin resa till Assisi.

 

Böneveckan för kristen enhet om det rätta

Böneveckan för kristen enhet genomförs samtidigt i 75 länder och infaller som alltid den 18–25 januari. Årets tema är Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Läs mer om manifestationen.

Programmet för böneveckan i Uppsala finns här samt på anslagstavlan i S:t Lars. En ekumenisk gudstjänst firas i Korskyr­kan söndag 20 januari kl. 18.

Bön för de kristnas enhet sker också varje onsdag kl 17.30 året runt i Bönens kapell i Uppsala domkyrka. Alla är välkomna att delta!

Marcellusmässa med Camerata Englund

Kören Camerata Englund under ledning av Gunnar Englund sjunger Palestrinas Marcellusmässa i Helga Trefaldighets kyrka, söndag 20 januari kl. 16 i samband med firandet av en högtidlig mässa enligt äldre romersk rit (1962 års mässordning).

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org