stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Till S:t Lars församling hör också S:t Ilians kyrka i Enköping. Läs mer om verksamheten där: http://www.sanktilian.nu/

Aktuellt

Kollekter till Elijah-projektet

10 december, 2017

Vår försam­ling stöder Elijah-projektet för hjälp till fattiga romer i några ru­mänska byar. Kollekten den fjärde sönda­gen i advent, i julnattens midnatts­mässa och i mässorna på juldagen upptas för detta projekt.

Läs mer >>

Taizékväll

7 december, 2017

Onsdag den 20 december blir det Taizékväll i S:t Lars. Det börjar med bön och sång kl. 19:30 i kyrkan och därefter bjuds det på mingel med glögg.

Läs mer >>

Adventsgåva till Caritas Sverige för Bangladesh

3 december, 2017

Stiftskollekten som upptas på andra söndagen i ad­vent, den 10 december, går i år till Caritas Sveriges arbete för Bangladesh. Landet drabbades i höstas av de värsta monsunregnen på mer än tio år. En tredjedel av landet lades under vat­ten. Nästan 700 000 hus för­stördes. Åtta miljoner människor drabbades direkt av naturkatastrofen. Nu måste allt byggas upp, för att stå emot kommande översvämningar och vara ekologiskt hållbart.

Det går också att sätta in ett bi­drag på Caritas Sveriges bistånds­konto, bankgiro 900-4789 under hela adventstiden. Läs mer: adventsinsamlingen 2017

Läs mer >>

Ett brev från pater Andreas

3 december, 2017

Inför advent har pater Andreas, vår kyrkoherde som nu befinner sig på Filippinerna, skickat ett brev med hälsningar till församlingens medlemmar . Här kan du läsa det: Bästa församlingsmedlemmar

Läs mer >>

Luciatåg och pyssel för barn

26 november, 2017

Lördag den 16 december är det firande med Lucia i centrum:

I familjemässan kl. 11 blir det Luciatåg med Första kommunion-bar­nen och efter mäs­san Luciafika i församlingssalen.

För barn i förskoleåldern och årskurs 1 ordnas en träff med lek, sång, pyssel och framför allt berättelsen om den heliga Lucias liv kl. 13–15. Ni som vill vara med ombeds att höra av er till ung­domssekreterare Christina Illmayr, tel. 076-072 10 28, eller via e-post ungdomssekreterare@stlars.org, så att hon vet hur många som kommer.

Läs mer >>