stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Ungdomsresa till Taizé och Paris juni 2017

Här hittar du all information om den resa som ordnas i sommar för ungdomar mellan 15 och 28 år från MJUK: Frankrikeresan

Aktuellt

Forum Catholicums föredrag i mars

24 februari, 2017

Välkommen till föredrag följande onsdagar kl. 19-21 i församlingssalen:

8 mars Gå mot strömmen – att vara en katolsk röst i sekulärt samhälleFöredrag och samtal om katoliker och massmedia

15 mars Docent Tord Fornberg, Kyrkans tro i bilder – om kalkmålningarna i Härkeberga kyrka (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

22 mars Diakon Erik Kennet Pålsson, Jacques Maritain och det sunda förnuftets filosofi

 Se även inspelade föredrag från S:t Lars.

Läs mer >>

Årsmötestider för föreningar i S:t Lars

24 februari, 2017

Caritas S:t Lars har årsmöte i stora studierummet söndag 26 februari kl. 12.45.

S:t Clares vänner håller sitt årsmöte lördag 4 mars kl. 14.

Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndag 2 april kl. 13 i stora studierummet.

Läs mer >>

Ekumenisk gudstjänst i S:t Lars på värlsböndagen

24 februari, 2017

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst hos oss i S:t Lars kyrka fredagen den 3 mars kl. 17. Årets tema är Har jag varit orättvis mot er? Programmet är utformat på Filippinerna. En kollekt upptas för stipendier till kvinnor i utvecklingsländer.

Läs mer >>

Fastan: askonsdag, fastereträtt och korsvägsandakt

24 februari, 2017

Askonsdagen den 1 mars: Mässa med askutdelning firas kl. 7.30 och kl. 18.15.

Fastereträtten den 3–5 mars, ”Fäst din blick enbart på Honom” – fastan på berget Karmel, leds av pater Clemens av Sankt Gabriel OCD från karmelitklostret i Norraby (vår tidigare ungdomssekreterare Daniel Karlsson).

Program
Fredag 3/3 i Newmaninstitutet: kl. 17-17.45 tillfälle till bikt, kl. 18 mässa, kl. 18.45 betraktelse I.
Lördag 4/3 i Newmaninstitutet: kl. 10 betraktelse II, kl. 11 mässa, kl. 11.45-13.15 lunch på egen hand, kl. 13.15 rosenkrans, kl. 13.30 betraktelse III, kl. 14.30 tillfälle till bikt och enskilt samtal med reträttledaren.
Söndag 5/3 i Sankt Lars kyrka, kl. 9 mässa, kl 11 högmässa.

Korsvägsandakt: från och med 6 mars och varje måndag under fastan efter kvällsmässan. De som vill leda kan anteckna sig på lista på anslagstavlan i S:t Lars.

Läs mer >>

Frossa i semlor på fettisdagen!

21 februari, 2017

Fettisdagen den 28 februari hälsar ungdomssekreteraren alla unga (och föräldrar) välkomna att baka semlor och ha en mysig och mumsig kväll tillsammans. Tid: kl 17.30 till ca 20:30. Det blir två olika sorters deg och tre sorters grädde, så man kan bygga sin semla efter egen smak. Medan degen jäser finns tid för mässan.

Anmäl senast måndag 27 februari kl 12 till Christina via sms 0760721028 eller via mail med information om hur många som kommer och eventuella allergier.

Läs mer >>