stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Ungdomsresa till Taizé och Paris juni 2017

Här hittar du all information om den resa som ordnas i sommar för ungdomar mellan 15 och 28 år från MJUK: Frankrikeresan

Aktuellt

Årsmöte för föreningen Maria Regina Caeli

25 mars, 2017

Föreningen Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndag 2 april kl. 13 i stora studierummet. Årsmötet inleds med ett föredrag av Tord Fornberg om Maria knutlösers­kan.

Läs mer >>

Fasteinsamlingen 2017 till Sydsudan

25 mars, 2017

Årets fasteoffer går till Caritas Sveriges projekt att bistå med mat och vatten i Sydsudan. Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 9 april. Det går också bra att sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Märk gåvan ”Fasteinsam­ling 2017”. Läs mer om situationen i Sydsudan.

Läs mer >>

Pjäs om tro och otro flyttas till 3 maj

23 mars, 2017

Jan-Olof Hellsten kommer att spela sin pjäs ”Gud är död”, om tro och otro, onsdag 3 maj kl 19 (och inte det datum som står i församlingsbrevet för april). Pjäsen spelas i församlingssalen.

Läs mer >>

Korsvägsandakter, fler ledare behövs

17 mars, 2017


Korsvägsandakt bes under fastan på måndagar efter kvällsmässan och på fredagar kl 17 i vår kyrka.

Det behövs fler personer som leder måndagarnas andakter – anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Korsvägsandakten på fredagar leds av prästkandidaterna.

Läs mer >>

Körkonsert i fastetid med Camerata Englund

15 mars, 2017

Kören Camerata Englund och instrumentalister under ledning av Gunnar Englund bjuder på konsert i kyrkan lördagen den 1 april kl. 16.

På programmet står ”Jag vet en brunn som flödar” av S:t Johannes av Kor­set i översättning av Hjalmar Gull­berg och Hjalmar Gullbergs diktcy­kel ”Huvudskalleplats”. Musiken har komponerats av Gunnar Englund. Som en introduktion kommer fil. dr Elisabeth Stenborg att berätta om Hjalmar Gullbergs författarskap.

Läs mer >>