stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Aktuellt

Retrovaille – en rörelse som vill stärka äktenskap

2 juli, 2017

Söndag den 23 juli efter högmässan berättar Torbjörn och Sallyann Huss om den katolska internationella organisationen Retrovaille som handlar om att stärka äktenskap. Föredraget är på engelska men det går bra att ställa frågor efteråt på svenska.

Retrovaille finns ännu inte i Sverige men Katolska utskottet för äktenskap och familj arbetar för att den ska etableras i vårt land. Läs mer här.

Läs mer >>

Sommarordning i S:t Lars 12 juni–20 augusti

10 juni, 2017

Från 12 juni till 20 augusti är det paus för undervisning, kurser, förenings­aktiviteter, kyrkkaffe för äldre, samt eukaristisk tillbedjan på torsdagar. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Mässor på svenska firas som vanligt, men istället för vespermässa blir det vanlig kvällsmässa på onsdagar.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren. Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Mässan på engelska på söndagskvällar kl 18.15 är inställd under juli.

Mässor på övriga språk: Mässa på kroatiska firas söndagen den 4 juni och den 18 juni kl. 16.30. Mässa enligt maronitisk rit firas lördagen den 17 juni kl. 16. Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Läs mer >>

Safta och sylta till basaren

10 juni, 2017

Tänk gärna på julbasaren när ni tar vara på sommarens bär och frukt. Efterfrågan på marme­lad och sylt har ofta varit större än tillgången. Därför hoppas vi att fler syltkokare vill tillver­ka lite extra av sina specialiteter och skänka till församlingen.

Läs mer >>