stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Ungdomsresa till Taizé och Paris juni 2017

Här hittar du all information om den resa som ordnas i sommar för ungdomar mellan 15 och 28 år från MJUK:
Frankrikeresan

Aktuellt

Böneoktaven för de kristnas enhet

20 januari, 2017

Böneoktaven för de kristnas enhet infaller den 18–25 ja­nuari. Årets tema är Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val. En ekumenisk gudstjänst firas i Hel­ga Trefaldighets kyrka söndagen den 22 januari kl. 18.

Delta gärna i den ekumeniska förbönen varje onsdag under året i Uppsala domkyrka. Läs mer: Ekumenisk bön i Domkyrkan

ljus

Läs mer >>

Kyrkkaffe för daglediga med föredrag om diakonämbetet

20 januari, 2017

Det blir kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med föredrag efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15) den 27 januari. Diakon Anders Ekenberg berättar då om diakon­ämbetet i Kyrkan.

Läs mer >>

Reflektioner över aktuella bibeltexter

16 januari, 2017

”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?”(Apg. 8:30–31)

Reflektioner över ett urval av söndagarnas texter och andra aktuella bibeltexter. Diakon Anders Ekenberg inleder med en textförklaring, därefter samtal. Det blir också meditation över texterna i enkel form. Ta gärna med en bibel!

Måndag kl 19–21 i Stora studierummet på följande datum: 23 januari, 6 februari, 20 februari, 20 mars, 3 april

Läs mer >>

Viktiga datum under våren 2017

11 januari, 2017

Pelargon1

  • Ministrantläger 3–5 februari
  • Fastereträtt 3–5 mars
  • Prästvigning av Anders Ekenberg den 25 mars
  • Första kommunion den 13 maj
  • Konfirmation för ungdomar den 20 maj
  • Ungdomsresa till Taizé och Paris 10–22 juni
Läs mer >>