stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Till S:t Lars församling hör också S:t Ilians kyrka i Enköping. Läs mer om verksamheten där: http://www.sanktilian.nu/

Aktuellt

OBS! Inställd mässa på arabiska

12 september, 2018

Mässa enligt maronitisk rit är inställd på lördag den 15 september. Vi hänvisar till övriga mässor under helgen.

Läs mer >>

Anmäl adressändring

12 september, 2018

Om ni flyttar inom församlingens område, anmäl adressändringen till för­samlingsexpeditionen. Meddela också grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen.

Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den katolska församlingen där, blir ni automatiskt överförda till den nya adressen inom S:t Lars församling, men kontrollera gärna att ni är re­gistrerade hos oss.

Om ni har flyttat till Uppsala från ett annat land ber vi er kontakta expe­ditionen och fylla i en blankett för registrering i församlingen: Blankett till medlemsregistret

Läs mer >>

Inför val till pastoralrådet

12 september, 2018

Val till pastoralrådet sker nästa gång i januari 2019. På församlings­mötet den 22 april 2018 tillsattes en valnämnd bestående av kyrkoherde Andreas Bergmann, Ulf Lindberg och Margareta Murray Nyman.

Pastoralrådet behöver engagerade ledamöter från församlingen med oli­ka kompetenser. Alla församlingsmed­lemmar har rätt att komma med för­slag på kandidater. Fundera över lämpliga per­soner och lämna förslag till val­nämnden senast torsdag 1 no­vember.

Läs mer >>

Aktiviteter i september

16 augusti, 2018

Kulturnatten i Uppsala och S:t Lars lördag 8 september. Se program.

Forum Catholicums föredragsserie börjar onsdag 19 september kl. 19 med professor Helena Bodin: ”Genom dig öppnades paradiset”. Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition.

Församlingens patrocinium firas i år söndag 23 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl. 12.15) startar fredag 28 september. Se anslagstavlan i S:t Lars för program.

Läs mer >>

Katolska kyrkans liv och lära

15 augusti, 2018

Informationskursen för alla som vill veta mer om katolsk tro heter Katolska kyrkans liv och lära. Den ges varannan mån­dag kl. 19-21 med start 10 september i studierummet en trappa upp i S:t Lars.

Läs mer >>

Vuxenkonfirmation i höst

9 juli, 2018

Vuxenkonfirmation äger rum i S:t Lars kyrka söndag 7 oktober i högmässan kl. 11. Vuxna som inte har tagit emot kon­firmationens sakrament är välkomna att göra det vid detta tillfälle.

Tre tis­dagkvällar kl. 19 hålls förberedelser: 4 september, 18 september och 2 oktober.

Ta kontakt med kyrkoherde Andreas Bergmann, kyrkoherden@stlars.org för vidare information och anmälan.

Läs mer >>