stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Aktuellt

Kulturnatten i S:t Lars 2016

13 juli, 2016

Lördag den 10 september

Café och konstutställning kl 16–22

Program
15.00  Föredrag: Hur blir man helgon?
Att helgonen spelar en viktig roll i katolska kyrkan är väl känt. I början av juni blev vi påminda om det när påven Franciskus helgonförklarade den svenska birgittasystern Maria Elisabeth Hesselblad. Men hur länge har det funnits helgon, vilka kriterier används för att bedöma om någon är ett helgon, och hur fungerar själva processen som leder fram till en helgonförklaring? Ulf Jonsson, jesuitpräst och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, reder ut frågorna.

16.30  Musik med Två Blå
Uppsaladuon består av syskonen Simon Dluzewski och Natasja Dluzewska. I arrangemangen finns element från blues, folkmusik och jazz i en lekfull blandning. På fiol, sång och piano varvas vackert och finstämt med ösigt och kraftfullt.

18.00 Tonsättningar av Hjalmar Gullbergs texter
Introduktion av litteraturvetare Elisabeth Stenborg

”Jag vet en brunn som flödar”. Text: Johannes av Korset, översättning Hjalmar Gullberg. Musik: Gunnar Englund.

”Huvudskalleplats”. Diktcykel av Hjalmar Gullberg. Musik: Gunnar Englund, uruppförande. Medverkande: kören Camerata Englund med gästsolister och instrumentalister.

19.00  Visning av kyrkan

20.00  Orianakören under ledning av David Anstey
Framförande av ”Lamentations of Jeremiah” i tonsättning från mitten av 1500 talet av Robert White.

21.00  Visning av kyrkan

Läs mer >>

Sommarordning 13 juni–21 augusti 2016

14 juni, 2016

Mässor på svenska firas som vanligt hela sommaren. Se Gudstjänster. Dock vanlig kvällsmässa på onsdagar istället för vespermässa.

Mässa på engelska (söndag kl. 18.15) utgår under juli månad.

Mässa på kroatiska firas söndag 5 och 19 juni kl. 16.30. Mässa på gheez firas lördag 18 juni kl. 13. Mässa på arabiska (romersk rit) firas lördag 18 juni kl. 16.

Mässor i övrigt på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Sommaruppehåll för eukaristisk tillbedjan, bönegrupper, vespermässa, studentmässa, undervisning, kurser, kyrkkaffe på fredagar och föreningsaktiviteter. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Kyrkkaffe på söndagar fortsätter som vanligt.

Läs mer >>

Barnläger i sommar

13 juni, 2016

I år infaller sommarens barnläger den 11–14 augusti på fritidsgården Tallkrogen. Anmälan skickas till kyrkoherde Andreas Bergmann.

Sommarhimmel1

Läs mer >>