stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Aktuellt

Luciatåg, julspel och julmusik

5 december, 2016

I familjemässan den 17 december kl. 11 blir det luciatåg. Alla barn som vill vara med i luciatåget ska anmäla sig senast 13 december till Christina. Meddela också om Lucialinne finns eller vilken storlek som annars behövs.

Under julbönen på julafton den 24 december kl. 11 blir det julspel. Alla barn och ungdomar är hjärtligt välkomna att delta. Det blir övning efter högmässan den 18 december och kl. 10 den 24 december. Alla övriga som vill får gärna bidra till julmusiken med sång eller instrument. En eller två träffar för att öva tillkommer.

Anmäl intresse till barn- och ungdomssekreterare Christina på tel. 0760721028 eller via ungdomssekreterare@stlars.org.

julbild2

Läs mer >>

Adventsinsamling till undervisning för barn på flykt

5 december, 2016

advent_2016Genom julkollekten som upptas på juldagen kan du bidra till stiftets karitativa verksamhet. I år går pengarna till att stödja undervis­ning för barn på flykt i Syrien, Irak, Libanon och Turkiet. Under hela adventstiden kan man sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789.
Läs mer.

Läs mer >>

Jultiden i S:t Lars

30 november, 2016

Lö 24 Julafton (11 julbön för barn med julspel, 23 midnattsmässa)

Sö 25 Juldagen – Kristi födelse (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska)

Må 26 Annandag jul – S:t Stefanos, martyr (11, 16.30 polska)

Ti 27 S:t Johannes, apostel och evangelist (18.15)

On 28 De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer (18.15)

Fr 30 Den heliga familjen (12.15)

Lö 31 Nyårsafton (11)

Sö 1 Nyårsdagen – Maria Guds moder, böndag för fred i världen (9, 11, 18.15 engelska)

Fr 6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (11)

Lö 7 Familjemässa (11)

Sö 8 Herrens dop (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska)

Läs mer >>