stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Aktuellt

Barnläger i sommar

13 juni, 2016

I år infaller sommarens barnläger den 11–14 augusti på fritidsgården Tallkrogen. Anmälan skickas till ungdomssekreterare Agnes Nassar. För ytterligare infor­mation kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann.

Sommarhimmel1

Läs mer >>

Konfirmation 2016 av ungdomar i S:t Lars

12 juni, 2016

Konfirmation2016 2web

Se fler bilder: här

Läs mer >>

Sommarordning 13 juni–21 augusti 2016

5 juni, 2016

Mässor på svenska firas som vanligt hela sommaren. Se Gudstjänster. Dock vanlig kvällsmässa på onsdagar istället för vespermässa.

Mässa på engelska (söndag kl. 18.15) utgår under juli månad.

Mässa på kroatiska firas söndag 5 och 19 juni kl. 16.30. Mässa på gheez firas lördag 18 juni kl. 13. Mässa på arabiska (romersk rit) firas lördag 18 juni kl. 16.

Mässor i övrigt på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Sommaruppehåll för eukaristisk tillbedjan, bönegrupper, vespermässa, studentmässa, undervisning, kurser, kyrkkaffe på fredagar och föreningsaktiviteter. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Kyrkkaffe på söndagar fortsätter som vanligt.

Läs mer >>