stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna. Du kan också kontakta mig för ett personligt samtal.

Andreas Bergmann, kyrkoherde i S:t Lars

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

Ungdomsresa till Taizé och Paris juni 2017

Här hittar du all information om den resa till Frankrike som ordnas i sommar för ungdomar mellan 15 och 28 år: Frankrikeresan. Sista anmälningsdag är 1 maj.

t

Årets fasteinsamling går till stöd för Sydsudan

Läs mer om insamlingen och hur du kan bidra: Fasteinsamling 2017

Aktuellt

I själens dunkla natt, konsert med Totalensemblen

26 april, 2017

 

”I själens dunkla natt”, Totalensemblen med dirigent Thomas Szendrö, framför verk av Bruckner, Gabrieli, Gesualdo, Gjeilo, Lauridsen, Mendelssohn, Morales, Nystedt, Purcell, Pärt, Rheinberger och Whitacre.

 

Läs mer >>

Uppståndelsevägen

19 april, 2017

Varje måndag fram till pingst leds bönevandringen Uppståndelsevägen med 14 stationer runt om i kyrkorummet i S:t Lars.

Uppståndelsevägen är inspirerad av Korsvägen men med bön och tacksägelse kring Jesu uppståndelse som tema.

Alla är välkomna att delta efter kvällsmässan på måndagar (cirka 18.45).

Läs mer >>

S:t Lars församlingsmöte

19 april, 2017

Årets församlingsmöte för S:t Lars sker söndagen den 7 maj efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verksamhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Motioner och andra ärenden som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden eller till pastoralrådets vice ordförande Erik Åkerlund senast den 23 april. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkom­na till mötet!

Läs mer >>

Pjäs om tro och otro flyttas till 3 maj

19 april, 2017

Jan-Olof Hellsten kommer att spela sin pjäs ”Gud är död”, om tro och otro, onsdag 3 maj kl 19 (och inte det datum som står i församlingsbrevet för april). Pjäsen spelas i församlingssalen.

Läs mer >>

Inställda mässor i april och en söndagsvigiliemässa

18 april, 2017

Valborgsmässoafton söndag 30 april firas mässa endast kl. 9. En söndagsvigiliemässa firas lördag 29 april kl. 18.15.

Mässan på arabiska är inställd i april p.g.a. att den skulle ha infallit på påskafton. Nästa mässa på arabiska firas lördag 20 maj kl. 16.

Läs mer >>

John Sjögren om tre utvalda konstverk

18 april, 2017

Fredag 28 april är det kyrkkaffe med föredrag efter lunch­mässan (kl. 12.15). Då berättar kulturskribenten och förfat­taren John Sjögren om tre konstverk som har betytt något all­deles särskilt för honom.

Läs mer >>