Studier

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J., fader Anders Ekenberg, pater Ulf Jonsson S.J., syster Dorothea och några församlingsmedlemmar.

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för våren 2019: 14 jan. – 28 jan. – 11 feb. – 25 feb. – 11 mars – 25 mars – 8 april – 15 april – 29 april – 13 maj – 27 maj

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningstillfällen hösten 2018/våren 2019

Lördagar, udda veckor
Årskurs 2–3: kl. 9.30–12.00
Årskurs 7: kl. 11.00–13.00

Lördagar, jämna veckor
Årskurs 4–5: kl. 9.30–12.00
Årskurs 6: kl. 9.30–12.00

Söndagar
Konfirmander: kl. 10.45–13.00

Schema med aktuella datum: Undervisning 2018-2019

Fastereträtt

Församlingens fastereträtt äger rum veckoslutet 22–24 mars och leds av fader Anders Ekenberg. Temat är VATTNET – LJUSET – LIVET, med texter ur Johannesevangeliet.

Ignatius av Loyolas andliga övningar i vardagen

Denna kurs vänder sig till dem som deltog i introduktionskursen till Ignatius av Loyolas andliga övningar under våren 2018. Den pågår under höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

Ledare: Pater Fredrik Heiding S.J.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program våren 2019

30 januari Fil. kand. Daniel Henningsson, Bland gudar, fältherrar och arkitekter – Egyptens historia, 1550-1400 f. Kr.

13 februari Bertil Murray, präst i Svenska kyrkan och teol. och fil. kand. Margareta Murray-Nyman, Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Föredrag och bokpresentation

27 februari Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J., Två glasfönster i Chartres förklarar Lukasevangeliets teologi

OBS! Inställt: 13 mars Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., Trons personliga ansikte. En upptäcktsresa med Pierre Favre. Föredrag och bokpresentation

15 maj Doktorand i museologi Helena Wangefelt Ström, Från kyssar till konservering – bruk av heliga ting som kult och kultur

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten äger rum 25 januari då Georg Stenborg berättar om sin resa till Assisi. För det övriga programmet se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org