Studier

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J., fader Anders Ekenberg och andra församlingspräster., syster Dorothea och några församlingsmedlemmar.

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för hösten 2019: 9 sept. – 23 sept. – 7 okt. – 21 okt. – 4 nov. – 18 nov. – 2 dec. – 16 dec.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Första kommunion: lördag 16 maj 2020 kl. 11:00 i St Lars.
Konfirmation för unga: lördag 6 juni 2020 kl. 15:00 i St Lars.

Schema för undervisning

Åk 2 
Åk 3 (första kommunion)
Åk 4–5
Åk 6–7

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann för frågor eller mer information.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program hösten 2019

11 september  Ann-Ida Fehn, Kyrkomödrar 

16 oktober  Fader Benoy Thottiyil Jose MST, Den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige

6 november  Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., Trons personliga ansikte. En upptäcktsresa med Pierre Favre

4 december  Fil. mag. Daniel Henningsson, Från Eufrats stränder till Nubiens sanddyner – Egyptens historia 1479–1390 f. Kr.

11 december Professor Ulf Jonsson S.J., Påven Franciskus och Kyrkans enhet

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten äger rum den 27 september. Fil. dr Elisabeth Stenborg berättar då om hur hon upptäckte Harriet Löwenhjelm. För det övriga programmet se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88