Studier

Katolska kyrkans liv och lära

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J., fader Anders Ekenberg, pater Ulf Jonsson S.J., syster Dorothea och några församlingsmedlemmar.

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för hösten 2018: 10 sept. – 24 sept. – 8 okt. – 22 okt. – 5 nov. – 19 nov. – 3 dec. – 17 dec.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningstillfällen hösten 2018/våren 2019

Lördagar, udda veckor
Årskurs 2–3: kl. 9.30–12.00
Årskurs 7: kl. 11.00–13.00

Lördagar, jämna veckor
Årskurs 4–5: kl. 9.30–12.00
Årskurs 6: kl. 9.30–12.00

Söndagar
Konfirmander: kl. 10.45–13.00

Schema med aktuella datum: Undervisning 2018-2019

Ignatius av Loyolas andliga övningar i vardagen

Denna kurs vänder sig till dem som deltog i introduktionskursen till Ignatius av Loyolas andliga övningar under våren 2018. Den pågår under höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

Ledare: Pater Fredrik Heiding S.J.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program hösten 2018

19 sept. Professor Helena Bodin, ”Genom dig öppnades paradiset”. Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition

3 okt. Fil. kand. Daniel Henningsson, ”… från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet …” (Jer. 1:14–15). Egyptens historia, 1795-1550   f. Kr. och några nedslag rörande hebréernas äldsta historia

10 okt. Jan-Olof Hellsten, Profeten från Värmland – en vandring genom Nils Ferlins författarskap. Föredrag, dikter och lite teater

24 okt. Professor Gösta Hallonsten, översättare Stefan Jarl, doktorand Christoffer Skogholt och förlagschef Anna Minara Ciardi, Bokpresentation: den svenska utgåvan av Joseph Ratzinger, ”Einführung in das Christentum”

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten för hösten är den 28 september. För program se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org