stlars

Studieverksamhet

stlars

Katolska kyrkans liv och lära

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Pater Ulf Jonsson S.J., fader Anders Ekenberg, syster Dorothea och några församlingsmedlemmar

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för hösten 2017: 11 sept. – 25 sept. – 9 okt. – 23 okt. – 6 nov. – 20 nov. – 4 dec. – 18 dec.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningstillfällen hösten 2017/våren 2018

Konfirmander, c:a två söndagar i månaden, kl 10.45–13 i lokalen en trappa ner

Årskurs 7-8, c:a två lördagar i månaden, efter familjemässan i lokalen en trappa ner

Årskurs 5-6 , c:a två lördagar i månaden kl. 9.30–12 i lokalen en trappa upp

Årskurs 3-4 , c:a två lördagar i månaden kl. 9.30–12 i lokalen en trappa ner

Årskurs 1 & 2, c:a två lördagar i månaden kl. 9.30–12 i lokalen en trappa ner

För mer information kontakta kyrkoherden.

Reflektioner runt aktuella bibeltexter

”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?”(Apg. 8:30–31)

Reflektioner över ett urval av söndagarnas texter och andra aktuella bibeltexter. Diakon Anders Ekenberg inleder med en textförklaring, därefter samtal. Det blir också meditation över texterna i enkel form.

Måndag kl 19–21 i Stora studierummet på följande datum: 23 januari, 6 februari, 20 februari, 20 mars, 3 april 

Ta gärna med en bibel!

Skrift och tradition

Föredragsserie om katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk

Tid: Tre onsdagar kl. 19–21.

Lokal: Församlingssalen

20 sept. Docent Tord Fornberg, Bibeltolkningar i ord och bild

27 sept. Teol. dr pater Philip Geister S.J., Katolsk bibelsyn – skrift och tradition

4 okt. Professor Anders Ekenberg, Mer än bokstavlig tolkning

Maria i den tidiga Kyrkan

Föreningen Maria Regina Caeli anordnar lördagen den 7 oktober en Mariadag med temat ”Maria i den tidiga Kyrkan”. Bland annat blir det ett föredrag av fader Anders Ekenberg. Detaljerat program kommer senare.

Information: Birgitta Löwendahl tel. 070-731 96 88 eller Aina Larsson tel. 018-50 82 93, e-post: info@mariareginacaeli.se, hemsida: www.mariareginacaeli.org.

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program hösten 2017

30 aug. Kulturskribent och författare John Sjögren, Bokpresentation: Återställelsens glädje. En essä om att komma hem

18 okt. Teol. dr pater Fredrik Heiding S.J. och teol. och fil. kand. Margareta Murray–Nyman, Bokpresentation: Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579 (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

8 nov. Teol. mag. Ylva Weibull, ”Var inte en trivial själ”. Dokumentärfilm och samtal om S:ta Elisabeth av Treenigheten.

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten för hösten äger rum den 22 september. Gunnila Rooth berättar om Individuell Människohjälp (IM). För det övriga programmet se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88

Julmarknad

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se