stlars

Studieverksamhet

stlars

Katolska kyrkans liv och lära

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Pater Ulf Jonsson S.J., fader Anders Ekenberg, syster Dorothea och några församlingsmedlemmar

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för hösten 2017: 11 sept. – 25 sept. – 9 okt. – 23 okt. – 6 nov. – 20 nov. – 4 dec. – 18 dec.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningstillfällen hösten 2017/våren 2018

Konfirmander, varannan söndag, kl 10.45–13.15. Start 3 september. Läs mer: Konfirmander, HT 2017-VT 2018

Årskurs 7-8, varannan lördag, kl. 12–13.30. Start 2 september. Läs mer: ÅK 7-8 HT 2017-VT 2018

Årskurs 3-4 samt 5-6, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 9 september. Läs mer: ÅK 3-4, 5-6, HT 2017-VT 2018

Årskurs 2, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 2 september. Läs mer: ÅK 2 HT 2017-VT 2018

Liv i Anden-helg

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS) inbjuder till Liv i Anden-seminarier. 

Kursen börjar fredag 17 november kl 18.00 och pågår till söndag 19 november kl 18.00 på Newmaninstitutet. 

Syftet med seminarierna är att hjälpa deltagarna att öppna sig för den Helige Ande så att de kan erfara hans närvaro och hur han verkar genom dem samt att etablera, återetablera eller fördjupa den personliga relationen med Jesus. Liv i Anden-seminarierna har något att ge åt alla oberoende av om man är helt oerfaren på trons väg eller om man varit kristen länge. Seminarierna har genom åren hjälpt många kristna till djupare engagemang och en fullödigare hängivenhet i sitt andliga liv. 

 Teman som behandlas:

  1. Guds kärlek
  2. Frälsning
  3. Det nya livet
  4. Att ta emot Guds gåva
  5. Döpt i den Helige Ande
  6. Att växa
  7. Fortsatt överlåtelse till Kristus

Undervisning varvas med personliga vittnesbörd och gruppsamtal. Under sista seminariet finns tillfälle till förbön och mottagande av andedop. 

Föranmälan per e-post: ines_gynette@hotmail.com 
Vid frågor: ring Inès på 073-543 98 74

Skrift och tradition

Föredragsserie om katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk

Tid: Tre onsdagar kl. 19–21.

Lokal: Församlingssalen

20 sept. Docent Tord Fornberg, Bibeltolkningar i ord och bild

27 sept. Teol. dr pater Philip Geister S.J., Katolsk bibelsyn – skrift och tradition

11 okt. Professor Anders Ekenberg, Mer än bokstavlig tolkning

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program hösten 2017

30 aug. Kulturskribent och författare John Sjögren, Bokpresentation: Återställelsens glädje. En essä om att komma hem

18 okt. Teol. dr pater Fredrik Heiding S.J. och teol. och fil. kand. Margareta Murray–Nyman, Bokpresentation: Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579 (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

8 nov. Teol. mag. Ylva Weibull, ”Var inte en trivial själ”. Dokumentärfilm och samtal om S:ta Elisabeth av Treenigheten.

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten för hösten äger rum den 22 september. Gunnila Rooth berättar om Individuell Människohjälp (IM). För det övriga programmet se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88

Julmarknad

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se