stlars

Studier

stlars

Katolska kyrkans liv och lära

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

Medverkande: Pater Ulf Jonsson S.J., fader Anders Ekenberg, syster Dorothea och några församlingsmedlemmar

Varannan måndag kl. 19-21 Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp

Tider för våren 2018: 15 jan. – 29 jan. – 12 febr. – 26 febr. – 12 mars – 26 mars – 9 april – 23 april – 7 maj – 21 maj.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningstillfällen hösten 2017/våren 2018

Konfirmander, varannan söndag, kl 10.45–13.15. Start 3 september. Läs mer: Konfirmander, HT 2017-VT 2018

Årskurs 7-8, varannan lördag, kl. 12–13.30. Start 2 september. Läs mer: ÅK 7-8 HT 2017-VT 2018

Årskurs 3-4 samt 5-6, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 9 september. Läs mer: ÅK 3-4, 5-6, HT 2017-VT 2018

Årskurs 2, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 2 september. Läs mer: ÅK 2 HT 2017-VT 2018

Fastereträtt

I år blir det en fastereträtt i S:t Ilians kyrka i Enköping med namnet "Allt till Guds större ära"

Pater Fredrik Heiding leder reträtten lördag 17 mars kl. 10–16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars.

Se programmet: Fastereträtt Allt till Guds större ära

En variant av denna reträtt ges i S:t Lars kyrka fredag 16 mars med början vid lunchmässan kl 12.15 och program fram till cirka kl 18.30. Se närmare detaljer på anslagstavlan i S:t Lars.

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Inger eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Program våren 2018

24 januari: Docent Tord Fornberg och teol. dr pater Fredrik Heiding S.J., Paradoxernas Gud – vad säger senantik syrisk teologi oss idag? Samtalsledare är fil. dr Erik Åkerlund

7 februari: Teolog och kulturskribent Torsten Kälvemark, Arvo Pärt och musikens källor

21 februari: Kulturskribent och författare John Sjögren, Ingmar Bergman brottades med en Gud som inte finns

14 mars: Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., Tro behöver gemenskap. Den ignatianska lekmannarörelsen ”Gemenskap i kristet liv”

21 mars: Pater Thomas Idergard S.J., DOCAT, vad skall vi göra? Om Katolska kyrkans sociallära

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. För program se församlingsbrevet för varje månad, anslags­tavlan eller hemsidan.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88

Julmarknad

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på www.newman.se