Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester
På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

6 mars kl. 11.00 – Diakonvigning av Jan Byström

Ordinarium VIII: 580-583

Ingång 96:1,2,5
Responsoriepsalm 654:2
Lovsång 793
Allhelgonalitanian 127
Offertorium 161
Kommunionen Ego vos elegi
Utgång 19:1,3,4
Postludium Oresång – Folkmelodi från Dalarna

 

 

7 mars kl. 11.00 – Tredje Söndagen i fastan – årgång B

Ordinarium 2: 521-522

Ingång 262
Asperges 514
Responsoriepsalm 619
Lovsång 794
Offertorium 174
Kommunionen Ps. 84 – Hubert H Parry
Utgång
122