stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

SEPTEMBER

1 Familjemässa (11), ekumenisk gudstjänst i S:t Ilians kyrkoruin, Enköping (11)
2 Tjugoandra söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11, åttaårsjubileum av den första mässan i S:t Ilians kyrka)
Ti 4 Vuxenkonfirmander (19)
To 6 Studentföreningen (19)
8 Den saliga Jungfru Marias födelse, familjemässa (11), Kulturnatten
9 Tjugotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)
10 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 13 Studentföreningen (19)
Fr 14 Det heliga Korsets upphöjelse (12.15)
15 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16) OBS, inställd
16 Tjugofjärde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”, pastoralrådets sammanträde (19)
Ti 18 Vuxenkonfirmander (19)
On 19 Forum Catholicum: Om Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition (Helena Bodin, 19)
To 20 Studentföreningen (19)
Fr 21 S:t Matteus, apostel och evangelist (12.15)
22 Familjemässa (11), mässa på tagalog, firande av S:t Lorenzo Ruiz (13)
23 Tjugofemte söndagen under året, församlingens patrocinium (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11)
24 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 27 Studentföreningen (19)
Fr 28 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga
29 S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar, familjemässa (11)
30 Tjugosjätte söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch