stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

NOVEMBER

To 1 Alla helgons dag (18.15) med kör, Studentföreningen (19)
Fr 2 Alla själars dag (12.15), avskedsandakt med S:ta Teresa av Jesusbarnets reliker (9)
3 Familjemässa (11)
4 Trettioförsta söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11 med konfirmation)
5 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 8 Studentföreningen (19)
Fr 9 Lateranbasilikans invigningsdag (12.15), Ljuvlingens fredagsträff (18.15)
10 Familjemässa (11), barnbio efter familjemässan, övernattningshelg för åk 6–8 (17) till söndag
11 Trettioandra söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch
To 15 Studentföreningen (19)
Fr 16 Biskopsvisitation 16–18 november, Ljuvlingens fredagsträff: pizzabakning med biskop Anders (18.15)
17 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
18 Trettiotredje söndagen under året (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
19 Katolska kyrkans lära och liv (19)
Ti 20 Ekumeniskt seminarium om religionsfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter på Newmaninstitutet (18.30)
To 22 Studentföreningen (19), Taizébön (19.30)
Fr 23 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga. Margareta Murray- Nyman talar om sin bok Din egen Anne-Margrethe, Ljuvlingens fredagsträff (18.15)
24 Familjemässa (11)
25 Kristus Konungens dag (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11), sakramental tillbedjan efter högmässan, ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka (18)
To 29 Studentföreningen (19)
Fr 30 S:t Andreas, apostel (12.15)

DECEMBER

Lördag 1 december: S:t Lars julbasar

Söndag 2 december: Första advent. S:t Lars julbasar.