stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

DECEMBER

Sö   24      Fjärde söndagen i advent (9, 11, Enköping 11) Julafton (23 midnattsmässa)

Må  25      Juldagen – Kristi födelse (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Ti    26      Annandag jul – S:t Stefanos, martyr (11, 16.30 polska)

On   27      S:t Johannes, apostel och evangelist (18.15)

To   28      De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer (18.15)

Lö   30      Familjemässa (11)

Sö   31      Den heliga familjen (9, 11, Enköping 11)

JANUARI

Må  1        Nyårsdagen – Maria Guds moder, böndag för fred i världen (11)

Lö   6        Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (9 med barnens julspel, 11 högmässa), barnens julfest

Sö   7        Herrens dop (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Lö   13      Familjemässa (11), konsert med Camerata Englund (18)

Sö   14      Andra söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  15      Katolska kyrkans liv och lära (19)

On   17      Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

To   18      Böneoktaven för de kristnas enhet 18–25 januari, Studentföreningen (19)

Lö   20      Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

Sö   21      Tredje söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan (18)

Må  22      Pastoralrådets sammanträde (19)

On   24      Forum Catholicum: Paradoxernas Gud – vad säger senantik syrisk teologi oss idag? (Tord Fornberg, pater Fredrik Heiding och Erik Åkerlund, 19)

To   25      S:t Paulus omvändelse (18.15), Studentföreningen (19)

Fr    26      Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga med Gunnila Rooth som talar om Individuell Människohjälp (IM)

Lö   27      Familjemässa (11)

Sö   28      Fjärde söndagen under året (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  29      Katolska kyrkans liv och lära (19)