stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

MARS

To

1

Studentföreningen (19)

Fr

2

Världsböndagen i Frälsningsarméns lokal (18)

3

Familjemässa (11), övernattningshelg för åk 5–8 (17) till söndag

4

Tredje söndagen i fastan (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

5

Korsvägsandakt efter kvällsmässan

To

8

Studentföreningen (19)

10

Familjemässa (11), årsmöte för St. Clares vänner (13)

11

Fjärde söndagen i fastan (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11), basarmöte (12.45)

12

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, Katolska kyrkans liv och lära (19)

On

14

Handarbetsgruppen (12), Forum Catholicum: Om ”Gemenskap i kristet liv” (pater Dominik Terstriep S.J., 19)

To

15

Studentföreningen (19)

17

Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), fastereträtt i Enköping (10–16), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

18

Femte söndagen i fastan (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

19

S:t Josef, Jungfru Marias brudgum (18.15), pastoralrådets sammanträde (19)

On

21

Forum Catholicum: Om Katolska kyrkans sociallära (pater Thomas Idergard S.J., 19)

To

22

Studentföreningen (19)

Fr

23

Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga. Pater Mikael Schink berättar om sin väg till jesuitorden

24

Familjemässa (11)

25

Palmsöndagen (9, 11 palmprocession och högmässa med kör, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11 mässa med palmvigning)

26

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, Katolska kyrkans liv och lära (19)

On

28

Handarbetsgruppen (12)

TRIDUUM PASCHALE

To   29      SKÄRTORSDAGEN

                 Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19)

                 Tillbedjan i församlingens lokaler. Enköping (18.30) samt tillbedjan.

Fr    30      LÅNGFREDAGEN (Faste- och abstinensdag)

                 Gudstjänst för barn (11), Jesu lidandes liturgi med passionsläsning,

                  korsets hyllning och kommunion (15). Enköping (15)

Lö   31      PÅSKVAKAN – UPPSTÅNDELSENS LITURGI (21)

                 Med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar om Guds mäktiga

                 gärningar, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa, välsignelse av

                 påskmaten.

Sö   1 apr. PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE

                 Mässa med välsignelse av påskmaten (9), högmässa (11), kroatiska (16.30),

                 engelska (18.15). Enköping (11)