Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
Mars

Fr

1

Världsböndagen i Samariterhemmets kyrka (18)

2

Familjemässa (11), ministrantövning (13), konsert med Camerata Englund (18)

3

Åttonde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

On

6

Askonsdagen, mässa med askutdelning i Uppsala (7.30 och 18.15), faste- och abstinensdag

To

7

Studentföreningen (19)

9

Familjemässa (11)

10

Första söndagen i fastan (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11 med askutdelning)

11

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, Katolska kyrkans liv och lära (19)

To

14

Studentföreningen (19)

16

Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

17

Andra söndagen i fastan (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch, församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

18

OBS! Ingen kvällsmässa denna dag, pga Josef Höfners begravning i S:ta Eugenia.

Ti

19

S:t Josef, Jungfru Marias brudgum (18.15)

To

21

Studentföreningen (19)

Fr

22

Fastereträtten i Uppsala börjar

23

Familjemässa (11), mässa på spanska (16), fastereträtten i Uppsala fortsätter

24

Tredje söndagen i fastan (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

25

Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag (18.15), Katolska kyrkans liv och lära (19), pastoralrådets sammanträde (19)

To

28

Studentföreningen (19)

Fr

29

Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga

30

Familjemässa (11)

31

Fjärde söndagen i fastan (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org