Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
Maj

Fr 31 Jungfru Marias besök (12.15)

Juni

1

Familjemässa (11)

2

Sjunde påsksöndagen (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

On

5

Handarbetsgruppen (12)

8

Familjemässa (11), vandring till Gamla Uppsala (13) och gudstjänst vid påvestenen (15), mässa på gheez (13)

9

Pingstdagen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), möte för ”Ständig bön påvestenen (15), mässa på gheez (13)

10

Försommarkonsert med Orianakören (19.30)

Ti

11

S:t Barnabas, apostel (18.15)

On

12

Utflykt för äldre och andra daglediga till Tensta kyrka och Österbybruk (9–16)

To

13

Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (18.15)

15

Mässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

16

Heliga Trefaldighets dag (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), kommunionutdelarna samlas efter högmässan, ungdomsresa till Assisi 16–20 juni

23

Kristi kropps och blods högtid (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11 med procession)

24

S:t Johannes döparens födelse (18.15)

Fr

28

Jesu hjärtas dag (12.15)

29

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar (11)

30

Trettonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Juli

On

3

S:t Tomas, apostel (18.15)

7

Fjortonde söndagen under året (9, 11 , Enköping 11)

To

11

S:t Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron (18.15)

14

Femtonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

21

Sextonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

22

S:ta Maria Magdalena (18.15)

Ti

23

S:ta Birgittas himmelska födelsedag (18.15)

To

25

S:t Jakob, apostel (18.15)

28

Sjuttonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

Augusti

4

Artonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

Ti

6

Kristi förklarings dag (18.15)

Fr

9

S:ta Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), jungfru och martyr, Europas skyddspatron (12.15)

10

S:t Laurentius, diakon och martyr (11)

11

Nittonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

To

15

Jungfru Marias upptagning till himmelen (18.15)

18

Tjugonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

24

S:t Bartolomaios, apostel (11)

25

Tjugoförsta söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org