Grupper

Föreningen Maria Regina Caeli

Föreningen Maria Regina Caeli är en ideell och ekumenisk förening som vill sprida kunskap om Guds Moder Maria och om hennes roll i Guds frälsningsplan. Föreningen grundades den 11 februari 1996. Den 1 oktober 1996 hölls den första Mariakonferensen i Uppsala som efter det blivit en årlig tradition. Tidningen Jungfru Maria gavs ut av föreningen under åren 2004 till 2017, sedan Ingrid Ydén Sandgren överlåtit utgivningen efter 20 års redaktörsskap. Ordförande i föreningen är Birgitta Löwendahl.

Hemsida: www.mariareginacaeli.org Facebook: Maria Regina Caeli
Kontaktperson: Aina Larsson, tel. 076-116 88 12

Karmels sekularorden Elias källa

vill främja ett rikt böneliv i S:ta Teresa av Ávilas och S:t Johannes av Korsets efterföljd. De viktigaste inslagen är daglig inre bön i stillhet och tystnad, läsning av tidegärden och deltagande i den heliga mässan. Särskild vördnad ägnas Vår Fru av Karmel. Sekularorden är även apostolisk, inriktad mot andlig och materiell växt för kyrkan, församlingen och medkristna. Solidariteten med och stöd för kyrkans herdar betonas. Ordensmedlemmarna samlas en söndag i månaden för sakramental tillbedjan i kyrkan efter högmässan, fördjupning i den karmelitiska spiritualiteten och gemensamt böneliv. Medlemmarna deltar också i ordens gemensamma reträtter, som ordnas nationellt.
Läs mer om sekularorden.

Gregoriansk sång

Är du intresserad av att lära dig sjunga med i den gregorianska sången under vespermässan på onsdagkvällar? Då finns det möjlighet att delta i övningar på onsdagar kl 17.30-18 i församlingssalen.

Bönegruppen

Bönegruppen har sedan 1993 samlats i S:t Lars en kväll i veckan efter kvällsmässan för bön. I Mariakapellet har vi lagt fram en förbönsbok. Alla böner som skrivs in där lyfts fram vid veckans samling. Gruppen är öppen för alla som vill delta. Vi har en stunds tystnad och tacksägelse för Jesu närvaro genom kommunionen. Vi ber för aktuella händelser och människors behov och avslutar med en dekad av rosenkransen. Bönegruppen samlas på onsdagskvällar efter mässan kl. 18.15. Välkommen att delta.

Kontaktperson: Aina Larsson, tel. 076-116 88 12

Karismatisk bönegrupp

I den karismatiska bönegruppen välkomnar vi alla som vill utveckla och förnya sitt böneliv. Vi träffas efter mässan en trappa ner på onsdagar kl 19-20.30. Mötet innehåller rosenkransbön, lovsång, bibelläsning, förbön och delande av erfarenheter. Vi ber för stort och smått, för kyrkans mission i världen, för människor i vår vardag och det finns möjlighet till personlig förbön för den som önskar.

Kontaktperson: Inès Buzirukanyo 073-543 98 74

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i S:t Lars församling ansvarar för att det sker den 17:e i varje månad. Var och en av deltagarna har sin timme för bön. Vill du delta i bönekedjan eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig.

Kontaktpersoner: Sonia Chacón, e-post sonchac@bahnhof.se eller Alicja Klepczynska, tel. 070-644 45 35

Caritas S:t Lars

Caritas Sankt Lars är till formen en självständig förening med årsmöte, styrelse och ekonomisk redovisning. Enligt biskop Anders Arborelius önskan läggs nu tonvikt på att församlingarna ska bygga upp eget karitativt arbete på lokal nivå. Caritas Sankt Lars stödjer och driver karitativa projekt som S:t Lars pastoralråd eller församlingsmedlemmar identifierat.

Sankt Lars Språkcafé hjälper migranter att lära sig svenska både i tal och skrift. Språkcaféet drivs av 15–20 volontärer i olika åldrar och med olika bakgrund. Språkträningen sker varje tisdag kl. 16–18.

Sankt Lars besöksgrupp besöker församlingsbor som vill ha kontakt med församlingen i form av samtal, själavård och gudstjänstgemenskap, när de inte själva kan komma till mässan.

Caritas Sankt Lars arrangerar med viss regelbundenhet kyrkluncher efter söndagens högmässa. Förutom att samla in pengar bidrar luncherna även till församlingens gemenskap.

Caritas Sankt Lars stödjer Elijah-projektet, ett biståndsprojekt som bedrivs av Jesuitorden i norra Rumänien i form av ”hjälp till självhjälp” bland romer.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Den betalas till Caritas S:t Lars plusgiro 675867-6, som också är konto för gåvor.

Är du intresserad av att hjälpa till? Varmt välkommen att höra av dig i så fall!

Kontaktperson: Ordförande Josef Luthström, josef@jwls.se

S:t Lars kyrkokör

Församlingens kyrkokör träffas varje tisdag för övning i kyrkan. Kören sjunger regelbundet i församlingens högmässa, men någon gång per termin även i andra sammanhang. Nya deltagare är välkomna att höra av sig.

Kontaktperson: Kyrkomusiker Anna Lindgren, tel. 018-430 36 82

Broder Sols Fraternitet

”Broder Sols Fraternitet” är en lokal grupp som tillhör franciskanernas sekularorden (OFS). Gruppen träffas i S:t Lars en lördag i månaden kl. 10. Under träffarna ber vi, fördjupar oss i evangeliet och den helige Franciskus liv. Årligen arrangeras en eller två lokala reträtter.

Kontaktpersoner: Jan-Olof Hellsten, tel. 070-229 79 36, och Georg Stenborg, tel. 073-152 20 25

Handarbetsgruppen

Handarbetsgruppen består av daglediga som träffas varannan onsdag kl. 12. Syftet med träffarna är att få ihop handarbeten till försäljningen på julmarknaden. Arbetet är en gåva till kyrkan, därför är våra priser låga och täcker endast materialkostnaderna. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Gusnara Funes, tel. 076-169 70 83

Ungdomsföreningen Ljuvlingen

S:t Lars ungdomsförening heter Underbara Föreningen Ljuvlingen. Ungdomsgruppen träffas varannan fredag för att umgås, ha skoj och fördjupa sin tro. Kolla S:t Lars hemsida och anslagstavlan i kyrkan för mer information. Barn och unga upp till 25 år kan bli medlemmar. Kontakta ungdomssekreteraren.

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org