Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
April

1

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, temadag med Förbundet för kristen enhet, FKE (10.30)

To

4

Studentföreningen (19)

6

Familjemässa (11)

7

Femte söndagen i fastan (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), församlingsmöte efter högmässan

8

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, Katolska kyrkans lära och liv (19)

On

10

Handarbetsgruppen (12)

To

11

Bikt och korsvägsandakt på kroatiska (17), studentföreningen (19)

Fr

12

Ljuvlingens fredagsträff med avtackning av Christina Illmayr (18.15)

13

Familjemässa med palmvigning (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

14

Palmsöndagen (9, 11 palmprocession och högmässa, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11 mässa med palmvigning)

15

Korsvägsandakt efter kvällsmässan, Katolska kyrkans lära och liv (19)

On

17

Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

To

18

SKÄRTORSDAGEN Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19), tillbedjan i församlingens lokaler. Enköping (19) samt tillbedjan.

Fre

19

LÅNGFREDAGEN (Faste- och abstinensdag) Gudstjänst för barn (11), Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion (15). Enköping (15)

20

PÅSKVAKAN – UPPSTÅNDELSENS LITURGI Med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar om Guds mäktiga gärningar, dop, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa, välsignelse av påskmaten (21)

21

PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE Mässa med välsignelse av påskmaten (9), högmässa (11), kroatiska (16.30), engelska (18.15). Enköping (11)

22

Annandag påsk (11, 16 polska)

On

24

Handarbetsgruppen (12)

To

25

Studentföreningen (19)

Fr

26

Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och andra daglediga, Ljuvlingens påskfest (18.15)

27

Familjemässa (11), mässa på spanska (16)

28

Andra påsksöndagen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

29

(18.15), uppståndelsevägen efter kvällsmässan, Katolska kyrkans lära och liv (19)

Ti

30

Mässa firas endast kl. 7.30!

Maj

On   1             S:t Josef arbetaren (18.15)

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org