stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

JUNI

Fr 1 Utflykt för äldre och andra daglediga till Täby och Finsta/Skederid (9–16)
2 Familjemässa (11)
3 Kristi kropps och blods högtid (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11 med procession)
Fr 8 Jesu hjärtas dag (12.15), mässa på gheez (15)
9 Familjemässa (11), vandring till Gamla Uppsala (13) och gudstjänst vid påvestenen (15)
10 Tionde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska med fader Lukas Biermayers första mässa, Enköping 11)
11 S:t Barnabas, apostel (18.15)
16 Mässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), diakon Joakim Breding prästvigs i Katolska domkyrkan (11)
17 Elfte söndagen under året (9, 11 med avtackning av pater Mikael Schink, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
23 Mässa (11), mässa på gheez (13.30)
24 S:t Johannes döparens födelse (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)
25 Barnläger i Marieudd 25–28 juni, INSTÄLLT
Fr 29 S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar (12.15)

JULI

1 Trettonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)
Ti 3 S:t Tomas, apostel (18.15)
8 Fjortonde söndagen under året (9, 11 med fader Joakim Bredings första mässa, Enköping 11)
On 11 S:t Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron (18.15)
15 Femtonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11 med fader Joakim Bredings första mässa)
22 Sextonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)
23 S:ta Birgittas himmelska födelsedag (18.15)
On 25 S:t Jakob, apostel (18.15)
29 Sjuttonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

AUGUSTI

5 Artonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)
6 Kristi förklarings dag (18.15)
To 9 S:ta Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), jungfru och martyr, Europas skyddspatron (18.15)
Fr 10 S:t Laurentius, diakon och martyr (12.15)
12 Nittonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)
On 15 Jungfru Marias upptagning till himmelen (18.15)
19 Tjugonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)
Fr 24 S:t Bartolomaios, apostel (12.15)
25 Stiftsvallfärd till Vadstena
26 Tjugoförsta söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

SEPTEMBER

1 Familjemässa (11), ekumenisk gudstjänst i S:t Ilians kyrkoruin, Enköping (11)
2 Tjugoandra söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11, åttaårsjubileum av den första mässan i S:t Ilians kyrka)
Ti 4 Vuxenkonfirmander (19)
To 6 Studentföreningen (19)
8 Den saliga Jungfru Marias födelse, familjemässa (11), Kulturnatten
9 Tjugotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)
10 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 13 Studentföreningen (19)
Fr 14 Det heliga Korsets upphöjelse (12.15)
15 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)
16 Tjugofjärde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”, pastoralrådets sammanträde (19)
Ti 18 Vuxenkonfirmander (19)
On 19 Forum Catholicum: Om Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition (Helena Bodin, 19)
To 20 Studentföreningen (19)
Fr 21 S:t Matteus, apostel och evangelist (12.15)
22 Familjemässa (11), mässa på tagalog, firande av S:t Lorenzo Ruiz (13)
23 Tjugofemte söndagen under året, församlingens patrocinium (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11)
24 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 27 Studentföreningen (19)
Fr 28 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga
29 S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar, familjemässa (11)
30 Tjugosjätte söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch