stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

OKTOBER

Ti 2 Vuxenkonfirmander (19)
On 3 Handarbetsgruppen (12), Forum Catholicum: Om Egyptens historia (Daniel Henningsson, 19)
To 4 Studentföreningen (19)
6 Familjemässa med djurvälsignelse (11)
7 S:ta Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron (9, 11 med vuxenkonfirmation, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
8 Katolska kyrkans liv och lära (19)
On 10 Forum Catholicum: Om Nils Ferlin (Jan-Olof Hellsten, 19)
To 11 Studentföreningen (19)
13 Familjemässa (11)
14 Tjugoåttonde söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)
On 17 Handarbetsgruppen (12), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
To 18 S:t Lukas, evangelist (18.15), Studentföreningen (19)
20 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)
21 Tjugonionde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), presentation av Caritas S:t Lars verksamhet efter högmässan
22 Katolska kyrkans liv och lära (19), pastoralrådets sammanträde (19)
On 24 Forum Catholicum: Bokpresentation av Joseph Ratzingers Introduktion till kristendomen, 19)
To 25 Studentföreningen (19)
Fr 26 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga. Jan-Olof Hellsten talar om Nils Ferlins författarskap
27 Familjemässa (11), konfirmandläger på Berget 27–30 oktober
28 Trettionde söndagen under året (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch
On 31 Välkomstandakt med S:ta Teresa av Jesusbarnets reliker och mässa (18.15), Handarbetsgruppen (12)

NOVEMBER

To   1        Alla helgons dag (18.15)

Fr    2        Alla själars dag (12.15), avskedsandakt med S:ta Teresa av Jesusbarnets reliker (9)