Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

Oktober

27 Trettionde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)
28 S:t Simon och S:t Judas, apostlar (18.15), vuxenkonfirmander (19)
On 30 OBS! Inget föredrag. Ulf Jonssons föredrag flyttat till 11 december

 

November

Fr 1 Alla helgons dag (12.15)
2 Alla själars dag (11)
3 Alla helgons dag högtidlighålles (9, 11 med löftesavläggelse, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
4 Katolska kyrkans lära och liv (19)
On 6 Handarbetsgruppen (12), Forum Catholicum: Om Pierre Favre (pater Dominik Terstriep S.J., 19), pastoralrådets sammanträde (19)
To 7 Studentföreningen (19)
Fr 8 Konfirmandläger på Berget, Rättvik 8–10 november
9 Lateranbasilikans invigningsdag, familjemässa (11), konsert med Camerata Englund (16)
10 Trettioandra söndagen under året (9, 11 med konfirmation, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)
To 14 Studentföreningen (19)
Fr 15 Ljuvlingens fredagsträff: Om Bibeln (18.15)
16 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)
17 Trettiotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
18 Katolska kyrkans lära och liv (19)
Ti 19 Seminarium om kyrkorna och klimatkrisen på Newmaninstitutet med anledning av Kyrkornas globala vecka (18.30)
On 20 Handarbetsgruppen (12)
To 21 Studentföreningen (19)
Fr 22 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga
23 Familjemässa (11), mässa på spanska (16), ministrantövning (12.30)
24 Kristus Konungens dag (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), sakramental tillbedjan efter högmässan, ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka (18)
To 28 Studentföreningen (19)
Fr 29 Ljuvlingens fredagsträff: Pepparkaksbakning (18.15)
30 S:t Andreas, apostel, familjemässa (11), basaren börjar (10–15)

 

December

Sö   1        Första söndagen i advent (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), basaren fortsätter (10–14)