stlars

Kalender

Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

 

APRIL

Må  2        Annandag påsk (11, 16.30 polska)

Lö   7        Familjemässa (11)

Sö   8        Andra påsksöndagen (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11), introduktion till Ignatius andliga övningar i vardagen börjar (19.30)

Må  9        Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag (18.15), Uppståndelsevägen efter kvällsmässan, Katolska kyrkans liv och lära (19)

On   11      Handarbetsgruppen (12)

To   12      Studentföreningen (19)

Lö   14      Familjemässa (11), bikt inför första kommunionen (9.30), övning inför första kommunionen (13), utflykt för årskurs 7–8 (efter undervisningen)

Sö   15      Tredje påsksöndagen (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch

Må  16      Uppståndelsevägen efter kvällsmässan

Ti    17      Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

To   19      Studentföreningen (19)

Lö   21      Mässa med barnens första kommunion (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

Sö   22      Fjärde påsksöndagen (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11), församlingsmöte efter högmässan

Må  23      Uppståndelsevägen efter kvällsmässan, Katolska kyrkans liv och lära (19)

On   25      S:t Markus, evangelist (18.15), Handarbetsgruppen (12), Taizébön (19.30)

To   26      Studentföreningen (19)

Fr    27      Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre

Lö   28      Familjemässa (11)

Sö   29      Femte påsksöndagen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  30      Mässa firas endast kl. 7.30!

 

MAJ

Ti    1        S:t Josef arbetaren (18.15)