Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
Augusti

4

Artonde söndagen under året (9, 11, Enköping 11)

Ti

6

Kristi förklarings dag (18.15)

Fr

9

S:ta Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), jungfru och martyr, Europas skyddspatron (12.15)

10

S:t Laurentius, diakon och martyr (11)

11

Nittonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

To

15

Jungfru Marias upptagning till himmelen (18.15)

18

Tjugonde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

24

S:t Bartolomaios, apostel (11)

25

Tjugoförsta söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

September

1

Tjugoandra söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11, nioårsjubileum av den första mässan i S:t Ilians kyrka)

Ti

3

S:t Lars språkcafé startar (16)

To

5

Studentföreningen (19)

7

Familjemässa (11), ekumenisk gudstjänst i S:t Ilians kyrkoruin, Enköping (11)

8

Tjugotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

9

Katolska kyrkans lära och liv (19)

On

11

Forum Catholicum: Kyrkomödrar (Ann-Ida Fehn, 19)

To

12

Studentföreningen (19)

14

Det heliga Korsets upphöjelse, familjemässa (11), Kulturnatten

15

Tjugofjärde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

16

Pastoralrådets sammanträde (19)

Ti

17

Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

To

19

Studentföreningen (19)

21

S:t Matteus, apostel och evangelist, familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)  

22

Tjugofemte söndagen under året, (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

23

Katolska kyrkans lära och liv (19)

To

26

Studentföreningen (19)

Fr

27

Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga. Elisabeth Stenborg berättar om hur hon upptäckte Harriet Löwenhjelm

28

Familjemässa (11), mässa på tagalog, firande av S:t Lorenzo Ruiz (13.30), mässa på spanska (16)

29

Tjugosjätte söndagen under året, församlingens patrocinium (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org