Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

 

December

1 Familjemässa (11), S:t Lars julbasar (10-15)
2 Första söndagen i advent (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), S:t Lars julbasar (10-14)
3 Katolska kyrkans lära och liv (19)
On 5 Forum Catholicum: Föredrag och bokpresentation Med tanke på tron (pater Ulf Jonsson S.J.)
To 6 Studentföreningen (19)
8 Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, familjemässa (11), S:t Nikolausfirande
9 Andra söndagen i advent (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11 med åttaårsminnet av invigningen av S:t Ilians kyrka), kommunionutdelarna samlas (12.15)
On 12 Diakonicentrums Luciafirande (14)
To 13 Studentföreningen (19)
Fr 14 Ljuvlingens fredagsträff med julfest (18.15)
15 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)
16 Tredje söndagen i advent (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
17 Katolska kyrkans lära och liv (19), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
22 Familjemässa (11)
23 Fjärde söndagen i advent (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11)
Jultiden i S:t Lars
24 Julafton (11 julbön för barn, 23 midnattsmässa)
Ti 25 Juldagen – Kristi födelse (9, 11, 16.30 kroatiska, Enköping 11)
On 26 Annandag jul – S:t Stefanos, martyr (11, 16.30 polska)
To 27 S:t Johannes, apostel och evangelist (18.15)
Fr 28 De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer (12.15)
29 Lördag i juloktaven (11)
30 Den heliga familjen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)
31 Nyårsafton (11)
Ti 1 Nyårsdagen – Maria Guds moder, böndag för fred i världen (11)
5 Familjemässa (11)
6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
12 Familjemässa (11)
13 Herrens dop (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org