Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
 

 

Januari

On 1 Nyårsdagen – Guds heliga moder Marias högtid, böndag för fred i världen (11)
4 Mässa (11)
5 Andra söndagen efter jul (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (11)
Fr 10 Ljuvlingens fredagsträff (18.15)
11 Familjemässa (11), trosundervisning för åk 2 och 3 (9.30) börjar
12 Herrens dop (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11), konfirmandundervisningen börjar (10.45)
13 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 16 Studentföreningen (19)
Fr 17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
18 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), trosundervisning för åk 4–5 (9.30) och 6–7 (11) börjar, böneveckan för kristen enhet 18–25 januari
19 Andra söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), ekumenisk gudstjänst i Lötenkyrkan (18)
To 23 Studentföreningen (19)
Fr 24 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och andra daglediga, Ljuvlingens fredagsträff (18.15)
25 S:t Paulus omvändelse, familjemässa (11), mässa på spanska (16)
26 Tredje söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11). Presentation av förslag om utvidgning av kyrkorummet vid kyrkkaffet.
27 Katolska kyrkans lära och liv (19)
On 29 Forum Catholicum: Om vikten av katolska röster i ett medielandskap under förvandling (Helena D’Arcy, 19)
To 30 Studentföreningen (19)