Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 
 

 

December och jultiden

Sö 1 Första söndagen i advent (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), basaren fortsätter (10-14)

Må 2 Katolska kyrkans lära och liv (19)

On 4 Handarbetsgruppen (12), Forum Catholicum: Om Egyptens historia 1479–1390 f. Kr. (Daniel Henningsson, 19)

To 5 Studentföreningen (19)

Lö 7 Familjemässa (11), S:t Nikolausfirande

Sö 8 Andra söndagen i advent (9, 11, 13.30 mässa enligt syro-malabarisk rit, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11 med nioårsminnet av invigningen av S:t Ilians kyrka)

Må 9 Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet (18.15)

On 11 Diakonicentrums Luciafirande (14), Forum Catholicum: Påven Franciskus och Kyrkans enhet (pater Ulf Jonsson S.J., 19)

To 12 Studentföreningen (19)

Fr 13 Ljuvlingens fredagsträff med lovsångskväll och julig mat (18.15)

Lö 14 Familjemässa (11), bikt för barn (9.30), ministrantövning efter familjemässan

Sö 15 Tredje söndagen i advent (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11), kommunionutdelarna samlas (12.15)

Må 16 Katolska kyrkans lära och liv (19)

Ti 17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

On 18 Handarbetsgruppen (12)

Lö 21 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), latinamerikansk adventskonsert (18)

Sö 22 Fjärde söndagen i advent (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Ti 24 Julafton (11 julbön för barn, 23 midnattsmässa)

On 25 Juldagen – Kristi födelse (9, 11, 16.30 kroatiska, Enköping 11)

To 26 Annandag jul – S:t Stefanos, martyr (11, 16.30 polska)

Fr 27 S:t Johannes, apostel och evangelist (12.15)

Lö 28 De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer (11, 16 spanska)

Sö 29 Den heliga familjen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Ti 31 Nyårsafton (11)

On 1 Nyårsdagen – Maria Guds moder, böndag för fred i världen (11)

Lö 4 Mässa (11)

Sö 5 Andra söndagen efter jul (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11 )

Må 6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (11)

Lö 11 Familjemässa (11)

Sö 12 Herrens dop (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)