stlars

Kalender

Kalender

Kalender för oktober

Vi har för närvarande problem med den ordinarie kalendern och kan därför bara ge information månadsvis. Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen

För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster

Sö   1        Tjugosjätte söndagen under året (9, 11 pater Mikael Schinks första mässa, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

To   5        Studentföreningen (19)

Lö   7        S:ta Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron, familjemässa med djurvälsignelse (11), träff för yngre barn (13), Mariadag

Sö   8        S:ta Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  9        Katolska kyrkans liv och lära (19)

On   11      Handarbetsgruppen (12), ”Skrift och tradition” III: Mer än bokstavlig tolkning (fader Anders Ekenberg, 19)

To   12      Studentföreningen (19)

Lö   14      Familjemässa (11)

Sö   15      Tjugoåttonde söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  16      Vuxenkonfirmander (19)

Ti    17      Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

On   18      S:t Lukas, evangelist (18.15), Forum Catholicum: Om Petrus Canisius katekes på svenska (Pater Fredrik Heiding och Margareta Murray–Nyman, 19)

To   19      Studentföreningen (19)

Lö   21      Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), ministranthelg (13)

Sö   22      Tjugonionde söndagen under året (9, 11, 16 spanska, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch, ministranthelgen fortsätter

Må  23      Katolska kyrkans liv och lära (19)

On   25      Handarbetsgruppen (12)

To   26      Studentföreningen (19)

Fr    27      Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och daglediga. Alicja Klepczynska och Alina Maric berättar om pilgrimsvandringar till Santiago de Compostela

Lö   28      S:t Simon och S:t Judas, apostlar, familjemässa (11), ekumenisk vesper i Veckholms kyrka (15) och föredrag av fader Magnus Nyman

Sö   29      Trettionde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  30      Pastoralrådets sammanträde (19), vuxenkonfirmander (19)

 

November

On   1        Alla helgons dag (18.15)

To   2        Alla själars dag (18.15)