Kalender

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.
 

Februari

1 Familjemässa (11)
2 Kyndelsmässodagen – Herrens frambärande i templet (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
On 5 Forum Catholicum: Om Egyptens historia 1390–1319 f. Kr. (Daniel Henningsson, 19)
To 6 Studentföreningen (19)
Fr 7 Ljuvlingens fredagsträff (18.15)
8 Familjemässa (11)
9 Femte söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)
10 Katolska kyrkans lära och liv (19)
To 13 Studentföreningen (19)
Fr 14 S:t Kyrillos och S:t Methodios, Europas skyddspatroner (12.15)
15 Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), sportlovsresa till Östergötland för ungdomar 15–18 februari
16 Sjätte söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)
17 Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
To 20 Studentföreningen (19)
22 S:t Petrus biskopsstol, familjemässa (11), mässa på spanska (16)
23 Sjunde söndagen under året (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), Caritas kyrklunch
24 Katolska kyrkans lära och liv (19)
On 26 Askonsdagen, mässa med påläggande av aska i S:t Lars (7.30 och 18.15) och i Enköping (18.30), faste- och abstinensdag
To 27 Studentföreningen (19)
Fr 28 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre och andra daglediga
29 Familjemässa (11)