Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Signum bjuder på podd och kulturarv

Inför sitt hundraårsjubileum nästa år erbjuder tidskriften Signum redan nu två nyheter på sin hemsida. Den ena är en nystartad podd med John Sjögren, där det första programmet har Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ som gäst.

Den andra nyheten är att hela utgivningen av Signums föregångare Credo (1920–1975) som tidigare bara funnits i tryck, nu finns tillgänglig digitalt på signum.se.

Läs mer

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 24 februari har Caritas S:t Lars årsmöte kl. 12.30 i stora studierummet.

Även intresserade icke-medlemmar är väl­komna att delta. För vidare infor­mation kontakta Caritas S:t Lars ordförande Per Lindqvist, tel. 070-651 51 25.

Konsert med Camerata Englund

Lördag 2 mars kl. 18 framför kören Camerata Englund en tonsättning av Erik Axel Karl­feldts Vinterorgel i S:t Lars kyrka. 

I detta diktverk jämförs naturen med en orgel som tolkar de olika helgerna från Alla helgons dag till Marie Bebådelses dag. Gunnar Englund har gjort en kompo­sition för kör, gambakvartett, luta, blockflöjtskvartett, basuner, violin, solotenor och orgel.

Läs dikten här!

Sportlovsresa till Göteborg

Under sportlovet, lördag 16/2–månda­g 18/2, erbjuds en resa till Göteborg för ungdomar från 15 år.

Temat är Att möta Gud i gemenskapen och i Göteborg. Man kommer att träffa ungdomar från Kristus Konungens församling (där också boende ordnas), ha samtal om tron, äta god mat och göra utflykter. Ledare är kyrkoherde Andreas Bergmann och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Anmäl er så snart som möjligt till Christina Illmayr, tel. 076-072 10 28. Det finns tio plat­ser.

Kyrkkaffe med programpunkt

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 22 februari. Se anslagstavlan för program.

Föredrag i februari

Forum Catholicum inbjuder till två föredrag i februari.

Onsdag 13 februari kl. 19. Bertil Murray och Margare­ta Murray-Nyman presenterar boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentatio­nen.

Onsdag 27 februari kl. 19. Kyrkoherde Andreas Bergmann: Två glas­fönster i Chartres förklarar Lukas­evangeliets teologi.

Det nya pastoralrådet

Vid valet till pastoralrådet röstades tio nya ledamöter fram. De tillträder efter församlings­mötet söndag 7 april. Mandatperioden är på fyra år.

Följande personer valdes:
Jan Borowiec
Charlotte Byström
Cecilia Fröjmark
Mats Hansén
Andreas Kilström
Benedicta Lindberg
Per Lindqvist
Brenda Luthström
Magdalena Slyk
Erik Åkerlund

Därutöver finns två adjungerade ledamöter: syster Margot som re­presentant för Mariasystrarnas kom­munitet samt församlingssekreterare Margareta Jaringe som sekreterare. Pastoralrådets ordförande är kyrko­herde Andreas Bergmann.

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org