stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Pater Andreas Bergmann återvände till Uppsala i början av april och är nu åter i tjänst som kyrkoherde.

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Till S:t Lars församling hör också S:t Ilians kyrka i Enköping. Läs mer om verksamheten där: http://www.sanktilian.nu/

Aktuellt

Vuxenkonfirmation i höst

9 juli, 2018

Vuxenkonfirmation äger rum i S:t Lars kyrka söndag 7 oktober i högmässan kl. 11. Vuxna som inte har tagit emot kon­firmationens sakrament är välkomna att göra det vid detta tillfälle.

Tre tis­dagkvällar kl. 19 hålls förberedelser: 4 september, 18 september och 2 oktober.

Ta kontakt med kyrkoherde Andreas Bergmann, kyrkoherden@stlars.org för vidare information och anmälan.

Läs mer >>

Kulturnatten i S:t Lars

9 juli, 2018

Kulturnatten i Uppsala infaller i år lördag den 8 september.

Programpunkter i S:t Lars:

15.00 Kulturskribent och författare John Sjögren, Ingmar Bergman brot­tades med en Gud som inte finns

17.00 Konsert med Orianakören

18.00 Visning av kyrkan

19.00 Konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister

21.00 Sång och musik med Joyce Eriksson

Servering och konstutställning med verk av några församlingsmedlem­mar.

Läs mer >>

Ny katolsk mediakanal i Norden

11 juni, 2018

EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och internet på flera språk och vänder sig till alla som vill få nyheter från ett katolskt perspektiv, uppleva liturgi, följa påvens resor i direktsändning, ta del av berättelser om konversioner, få kunskaper från specialister på katolsk tro och moral, samt få tillgång till dokumentärfilmer från nätverkets samarbetspartners i tio europeiska länder.

Peter Wiberg från vår församling har varit med i arbetet att ta fram en nordisk variant. Den 8 juni 2018 öppnades så EWTN Nordic, med svensktextade EWTN-program och egna produktioner. Se: www.ewtn.se

Läs mer >>

Sommartider i Sankt Lars

28 maj, 2018

Gudstjänstordningen fungerar som vanligt under sommaren med några undantag. Under perioden 1 juli till 5 augusti är det ingen kvällsmässa på engelska på söndagarna. Mässa på kroatiska och mässa enligt maronitisk rit har uppehåll under juli och augusti. Mässor på övriga språk har uppehåll från och med juni och startar igen i september.

Vad gäller mässor på svenska firas vanlig kvällsmässa istället för vespermässa på onsdagar från mitten av juni till mitten av augusti. Tillbedjan på torsdagar utgår. Rosenkransen beds om det finns ledare.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter som vanligt. Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Trosundervisningen för barn och ungdomar, kursverksamhet, förenings­aktiviteter samt kyrkkaffe för äldre har sommarpaus.

Läs mer >>

Pater Mikael Schink avtackas

28 maj, 2018

Pater Mikael Schink avslutar sin tjänst i vår församling i sommar för att fortsätta med studier i Fribourg i Schweiz. Han avtackas i samband med högmässan söndag 17 juni kl. 11.

Församlingen tackar pater Mikael för hans arbete i S:t Lars, inte minst för hans medverkan i ungdomsverksamheten, och önskar honom allt gott för framtiden.

Läs mer >>