stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Till S:t Lars församling hör också S:t Ilians kyrka i Enköping. Läs mer om verksamheten där: http://www.sanktilian.nu/

Aktuellt

Din egen Anne-Margrethe – en bokpresentation

10 november, 2018

Vid kyrkkaffet efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 23 november presenterar Margareta Murray-Nyman boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid, författad av henne och brodern Bertil Murray.

Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentationen.

 

Läs mer >>

Kyrkornas globala vecka om religionsfrihet och demokrati

10 november, 2018

Den 18–25 november infaller Kyrkornas globala vecka. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”.

Här i Uppsala blir det bland annat ett ekumeniskt seminarium om religionsfrihet, de­mokrati och mänskliga rättigheter på Newmaninstitutet tisdag 20 november kl. 18.30. Sönda­g 25 november firas en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl. 18. Se program för hela veckan.

Läs mer >>

Ny ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten sökes

7 november, 2018

S:t Lars katolska församling söker från och med 1 mars 2019 en person som ansvarar för och organiserar verksamheten för barn och ungdomar i församlingen, främst områdena undervisning, gudstjänstliv och sociala aktiviteter.

Läs om tjänsten: Barn- och ungdomssekreterare i S:t Lars

Läs mer >>

Julbasaren 2018

5 november, 2018

Julbasaren i S:t Lars anordnas i år den 1–2 december.

Gåvor att sälja under basaren tas tacksamt emot redan nu. Inga gamla kläder men gärna nya eller knappt använda.

Du som vill hjälpa till med förberedelserna och/eller med arbetet under basaren kan vända dig till Lotta Byström via charliebystrom@yahoo.se eller via sms till 070-586 60 06.

Till matståndet behövs saft, sylt och marmelad, matbröd, kaffebröd, delikatesser och gärna traditionella bakverk från olika länder. Har du frågor angående matståndet kontakta Siobhán Górny via siobhan.gorny@gmail.com.

Läs mer >>

Biskopsvisitation i november

5 november, 2018

Det blir biskopsvisitation i S:t Lars församling från fredagen den 16 november till söndagen den 18 november.

På fre­dag kväll bakar biskopen pizza till­sammans med ungdomarna i Ljuv­lingen. På lördagen firar han familje­mässan kl. 11, och på eftermiddagen träffar han bl.a. pastoralrådet. På söndagen firar biskopen mässan kl. 9 och högmässan kl. 11. Efter högmäs­san kan församlingsbor träffa ho­nom vid kyrkkaffet.

Läs mer >>

Fredagskvällar för ungdomar

4 november, 2018

Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas varannan fredag kl 18:15. Alla ungdomar från 15 år och uppåt är välkomna till bl.a. gemensam måltid, föredrag, andlig fördjupning och samtal om tron och livet. Se program på anslagstavlan i S:t Lars.

Läs mer >>