stlars

Välkommen till S:t Lars!

Välkommen till oss i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Församlingen består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Nu kan du också betala med Swish: 1231972884

Tack för ditt bidrag!

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
application/pdf iconBlankett till medlemsregistret.pdf

Läs mer

Dagens och veckans texter

Här hittar du dagens mässtexter via stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo/veckans-lasningar

I kolumnen till vänster på ovanstående sida finns texterna dag för dag under respektive vecka (i mobilversionen går du till menyn). Du kan också ladda ner veckans texter i en pdf.

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Till S:t Lars församling hör också S:t Ilians kyrka i Enköping. Läs mer om verksamheten där: http://www.sanktilian.nu/

Aktuellt

Inbjudan till att utvärdera julbasaren

24 februari, 2018

Basarkommittén ska göra en utvärdering av julbasaren söndag 11 mars efter högmäs­san. Alla intresserade är inbjudna.

Läs mer >>

Fasteinsamling till Aleppo

22 februari, 2018

Fasteinsamlingen går i år till Caritas Syrien för stöd till att bygga upp Aleppo, efter fyra års strider.

Befolkningen som har lidit svårt behöver hjälp att bygga upp sina liv och sin stad igen. Aleppo är också en viktig plats för de kristna i Sy­rien, och Caritas har ett stort hjälpar­bete på gång där.

Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 25 mars. Man kan även sätta in en gåva på Caritas Sveriges biståndskonto bankgiro 900-4789 under fastan och påsken. Märk gåvan ”Fastan 2018”.

Läs mer om projektet här.

Läs mer >>

Övernattningshelg för ungdomar

22 februari, 2018

En övernattningshelg för ungdomar i årskurserna 5–8 an­ordnas lördag 3 mars–sönda­g 4 mars. Det börjar med kate­kes på lördagen kl. 17–18, och fortsätter med middag, lek och film. Kontakta ungdomssekrete­rare Christina Illmayr för mer information.

Läs mer >>

Föredrag under mars

22 februari, 2018

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen:

Onsdag 14 mars kl. 19, kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.: Tro behöver gemen­skap. Den ignatianska lekmannarö­relsen ”Gemenskap i kristet liv”.

Onsdag 21 mars kl. 19, pater Thomas Idergard S.J.: DOCAT, vad skall vi göra? Om Katolska kyrkans social­lära.

Läs mer >>

Taizébön

11 februari, 2018

Välkommen till Taizébön i S:t Lars kyrka onsdag 28 februari kl. 19.30. Kvällen fylls med sånger, läsningar, böner och tystnad. Efteråt blir det fika och samvaro.

 

Läs mer >>