Kalender

Kalender för S:t Lars

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

Begränsningar pga coronavirus

Just nu är inga offentliga mässor tillåtna på grund av risken för smittspridning. Istället får man ta del av mässorna via S:t Lars Youtube-kanal (se mer information). I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.