Undervisning ht 2020

Årskurs 2

Träffas kl. 9:30 i kyrkan för en kort andakt, och fortsätter sedan sin undervisning 1 tr. ner (källarplan). Mässa firas kl. 11.

 1. 12 september
 2. 26 september
 3. 10 oktober
 4. 24 oktober
 5. 14 november
 6. 5 december
 7. 16 januari
 8. 30 januari
 9. 13 februari
 10. 6 mars
 11. 20 mars
 12. 10 april
 13. 24 april
 14. 22 maj

 

Årskurs 3 + 4/5

Träffas kl. 9:30 i kyrkan för en kort andakt, och fortsätter sedan sin undervisning 1 tr. ner (källarplan). Mässa firas kl. 11.

 1. 19 september
 2. 3 oktober
 3. 17 oktober
 4. 7 november
 5. 21 november
 6. 12 december
 7. 23 januari
 8. 6 februari
 9. 20 februari
 10. 13 mars
 11. 27 mars
 12. 17 april
 13. 8 maj

 

Årskurs 6–7

Familjemässan kl. 11, undervisning kl. 12–13.

 1. 12 september
 2. 26 september
 3. 10 oktober
 4. 24 oktober
 5. 14 november
 6. 5 december
 7. 16 januari
 8. 30 januari
 9. 13 februari
 10. 6 mars
 11. 20 mars
 12. 10 april
 13. 24 april
 14. 22 maj

 

Konfirmander

Undervisning sker i anslutning till högmässan på söndagar, kl. 11–13.30.

 1. 20 september
 2. 4 oktober 
 3. 18 oktober
 4. 8 november
 5. 22 november
 6. 6 december
 7. 17 januari
 8. 31 januari
 9. 14 februari
 10. 7 mars
 11. 21 mars
 12. 11 april
 13. 25 april
 14. 9 maj
 15. 23 maj