Kalender

Kalender för S:t Lars

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

Begränsningar pga coronavirus

Antalet deltagare vid mässorna är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

September 2020

On   2       Mässa med första kommunion (18.15)

To   3        Mässa med första kommunion (18.15)

Fr    4        Mässa (12.15), mässa med första kommunion (18.15)

Lö   5        Familjemässa (11), mässa med första kommunion (15)

Sö   6        Tjugotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska)

Må  7        Katolska kyrkans lära och liv börjar via Zoom (19)

Ti    8        Den saliga Jungfru Marias födelse (18.15)

To   10      Studentföreningen (19)

Lö   12      Familjemässa (11), trosundervisningen för åk 2 och åk 6–7 börjar, bikt för konfirmander och övning inför konfirmationen (14)

Sö   13      Tjugofjärde söndagen under året (9, 11, 14 med konfirmation, 16.30 polska, 18.15 engelska)

Må  14      Det heliga korsets upphöjelse (18.15)

On   16      Pastoralrådets sammanträde (19)

To   17      Studentföreningen (19), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

Lö   19      familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16), trosundervisningen för åk 3 och åk 4–5 börjar

Sö   20      Tjugofemte söndagen under året, (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska), församlingsmöte i Newmaninstitutets aula (12.30), konfirmandundervis­ning

Må  21      S:t Matteus, apostel och evangelist (18.15),  Katolska kyrkans lära och liv (19)

Ti    22      Barnkören startar (16.30)

To   24      Studentföreningen (19)

Lö   26      Familjemässa (11), mässa på tagalog, firande av S:t Lorenzo Ruiz (13.30)

Sö   27      Tjugosjätte söndagen under året, församlingens patrocinium (9, 11, 18.15 engelska)

Ti    29      S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar (18.15)