Kalender

Begränsningar pga coronavirus

Vad gäller aktiviteter, se Aktuellt. Antalet deltagare vid mässorna är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar. 

Kalender för S:t Lars

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.