Kalender

Kalender för S:t Lars

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

Begränsningar pga coronavirus

Antalet deltagare vid mässorna är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

November 2020

Sö   1        Alla helgons dag (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  2        Alla själars dag (18.15 med gregoriansk schola), Katolska kyrkans lära och liv (19)

Ti    3        S:t Lars barnkör (16.30)

To   5        Studentföreningen (19)

Fr    6        Orgelmusik (12) och mässa (12.15), Ljuvlingens fredagsträff (18)

Lö   7        Familjemässa (11), mässa på kirundi (16)

Sö   8        Trettioandra söndagen under året (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  9        Lateranbasilikans invigningsdag (18.15)

Ti    10      S:t Lars barnkör (16.30)

To   12      Studentföreningen (19)

Lö   14      Familjemässa (11), musikdag för barn på Tallkrogen i Björklinge (9–18)

Sö   15      Trettiotredje söndagen under året (9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må  16      Katolska kyrkans lära och liv (19)

Ti    17      S:t Lars barnkör (16.30), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

To   19      Studentföreningen (19)

Fr    20      Ljuvlingens fredagsträff (18)

Lö   21      Familjemässa (11), mässa enligt maronitisk rit (16)

Sö   22      Kristus Konungens dag (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), sakramental tillbedjan efter högmässan, ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka (18)

To   26      Studentföreningen (19)

Lö   28      Familjemässa (11), OBS! ändrad dag: mässa på tagalog (13.30), OBS! Julbasaren inställd. 

Sö   29      Första söndagen i advent (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11), OBS! Julbasaren inställd.

Må  30      S:t Andreas, apostel (18.15), Katolska kyrkans lära och liv (19)