Kalender

Begränsningar pga coronavirus

Gruppaktiviteter är tills vidare inställda i S:t Lars församling pga coronaviruset. Vardagsgudstjänster firas i begränsad omfattning. Se Aktuellt.

Kalender för S:t Lars

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.