Aktuellt

Konfirmation i S:t Lars maj 2015

Konfirmation av ungdomar i S:t Lars församling maj 2015

Konfirmation av ungdomar i S:t Lars församling maj 2015

Biskopen välsignar församlingen

Biskopen välsignar församlingen

De nykonfirmerade tågar ut med sina ljus tända.

De nykonfirmerade tågar ut med sina ljus tända.

Vesper på pingstafton med körsång

En högtidlig pingstvesper med Camerata Englund och instru­mentalister under ledning av Gunnar Englund hålls i S:t Lars kyrka lör­dag 23 maj kl 18. Det blir musik av G. Englund, G. Gastoldi, M. Marais samt C. Monteverdi. Ut­förligare program finns på anslagstav­lan i S:t Lars.

Pelargon1

Konfirmation 23 maj

ny7 juni 2014 6

På pingstafton lördag 23 maj kl 11 är det konfirmation för ungdomar. Övning hålls fredag 22 maj kl 15.30.

Kon­firmation för vuxna sker i höst, söndag 8 novem­ber kl 11.

Pilgrimsvandring på S:t Eriks dag 18 maj

S:t Erik är ett av Sveriges skyddshelgon. På hans festdag måndag 18 maj har en grupp församlingsmedlemmar ordnat en vallfärd från Gamla Uppsala till Uppsala domkyrka med följande pro­gram:

Kort andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 14. Därefter pilgrims­vandring till Uppsala domkyrka med rosenkransbön under vägen. Vesper firas i Finstakoret kl. 17. Firandet avslutas med mässa i S:t Lars kyrka kl. 18.15. Mässan firas av biskop Anders Arborelius.

Alla intresserade är välkomna att delta i detta firande eller delar av det. Till Gamla Uppsala kan man åka med buss 2 från Stadshuset. För vidare information kontakta Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Utflykt för äldre och daglediga 27 maj

Utflykten för äldre och andra daglediga går till Katolska kyrkogården på Norra begravningsplatsen i Stockholm onsda­g 27 maj. Program: Mässa med pater Klaus Dietz i kyrkogårdens kapell. Guidning på kyrkogården. Lunch på Ulriksdals värdshus. Tid för promenad i slottsparken.

Bus­sen avgår från Trädgårdsgatan kl. 9, och hemkomsten är beräknad till c:a kl. 16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Sista anmälningsdag är söndag 17 maj.

Församlingsmöte 10 maj

Årets församlingsmöte äger rum söndag 10 maj efter högmässan i församlingssalen.

Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Patrocinium3web

Bokpresentation

Namnlöst 2.pages

Jesuitpater Philip Geister introducerar Karl Rahners teologi. Stefan Jarl berättar om översättningen av Andliga texter, tisdag 5  maj kl. 19.

Uppsala Stadsmission om EU-migranterna

Söndag 3 maj efter högmässan är det Caritas kyrklunch. I samband med lunchen informerar Margaretha Svensson Paras, chef på Uppsala Stadsmission, om situationen för EU-migranterna i Uppsala och om Uppsala Stadsmissions verksamhet på dagcentret Crossroads.

S:t Lars under Valborg

På Valborgsmässoafton, torsdag 30 april, är det endast morgonmässa kl 7.30 i S:t Lars kyrka. I övrigt håller kyrkan stängt.

På Josef arbetarens dag, 1 maj, är det mässa på vanlig fredagstid, dvs. kl 12.15.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org