Aktuellt

Bokpresentation

Namnlöst 2.pages

Jesuitpater Philip Geister introducerar Karl Rahners teologi. Stefan Jarl berättar om översättningen av Andliga texter, tisdag 5  maj kl. 19.

Uppsala Stadsmission om EU-migranterna

Söndag 3 maj efter högmässan är det Caritas kyrklunch. I samband med lunchen informerar Margaretha Svensson Paras, chef på Uppsala Stadsmission, om situationen för EU-migranterna i Uppsala och om Uppsala Stadsmissions verksamhet på dagcentret Crossroads.

S:t Lars under Valborg

På Valborgsmässoafton, torsdag 30 april, är det endast morgonmässa kl 7.30 i S:t Lars kyrka. I övrigt håller kyrkan stängt.

På Josef arbetarens dag, 1 maj, är det mässa på vanlig fredagstid, dvs. kl 12.15.

Föredrag om berget Athos 22 och 29 april

Teol. dr Johannes Pulkkanen från Ortodoxa kyrkan håller två föredrag om berget Athos i S:t Lars församling. Onsdag 22 april kl. 19 talar han om Bestig­ningen av berget Athos – munkre­publiken i historia och nutid, och onsdag 29 april kl. 19 handlar det om Den helige Porphyrios av Kafsokalivia (1906-1991) från ber­get Athos – liv och lära.

Viktiga datum under våren

ingangweb

Första kommunion lördag 25 april kl 11. Övning hålls lördag 18 april kl. 9.50-14.30.

Konfirmation lördag 23 maj kl 11.

Biskop Anders om Teresa av Avila

Biskop Anders Arborelius firar kvällsmässan i S:t Lars kyrka torsdag 23 april kl. 18.15. Efter mässan håller han ett föredrag om S:ta Teresa av Avila med anled­ning av 500-årsminnet av hennes födelse den 28 mars. En utställning kommer också att finnas i för­samlingssalen. Karmels sekularor­den i Uppsala ansvarar för denna programkväll.

Teresa av Avila

Kyrkkaffe om Bang efter lunchmässan

Kyrkkaffe för äldre och daglediga äger rum fredag 24 april efter lunch­mässan. Elisabeth Stenborg berättar om journalisten Barbro Alving med sig­naturen ”Bang”.

Maria Regina Caelis årsmöte

Maria Regina Caeli

Föreningen Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndag 19 april kl. 12.30 i stora studierummet.

Föredrag i april

Studieverksamhet1_0

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen onsdag 15 april kl 19: Fil. dr Gunnar Redelius, Kyrkan i Gamla Uppsala – ny tolkning av byggnadshistorien (Samarrangemang med Katolsk historisk förening).

Två föredrag om berget Athos: Teol. dr Johannes Pulkkanen från Ortodoxa kyrkan håller två föredrag i S:t Lars församling. Onsdag 22 april kl. 19 talar han om Bestig­ningen av berget Athos – munkre­publiken i historia och nutid, och onsdag 29 april kl. 19 handlar det om Den helige Porphyrios av Kafsokalivia (1906-1991) från ber­get Athos – liv och lära.

Har du idéer inför Kulturnatten?

kulturnatt2014 1

Den grupp som ansvarar för Kulturnattens program vill gärna knyta till sig fler personer som kan komma med förslag på program eller själva medverka. Ta kontakt med Kerstin Hedberg Nyqvist eller Monica Wiberg. Kontaktuppgifter fås via expeditionen.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org