Aktuellt

Kollekt för stöd till romer i Rumänien

Pastoralrådet i S:t Lars församling har beslutat att stödja projekt ”Elija”, som jesuitorden i Österrike bedriver bland fattiga romer i Rumänien. En kollekt till projekt ”Elija” upptas på församlingens patrocinium söndagen den 27 september. 
Den som vill göra en bankinbetalning hittar information via denna länk: http://www.elijah.ro/spenden/
På projektets tyska hemsida finns mer information om verksamheten: http://www.elijah.ro/
Information på svenska finns i en artikel från Signum: http://signum.se/jesuitordens-projekt-elija-ger-hopp-for-romer-i-rumanien/

Maria knutlöserskan

Maria Knutlöserskan

Föreningen Maria Regina Caeli anordnar lördagen den 3 oktober en Mariadag med temat ”Maria knutlöserskan”.

Program
11.00 Mässa i St Lars
12.00 Gemensam måltid
13.30 Föreläsning om Maria Knutlöserskan av Tord Fornberg.
15.00 Tillbedjan
15.30 Rosenkransen.

Alla är varmt välkomna!

Information: Birgitta Löwendahl tel. 070-731 96 88 eller Aina Larsson tel. 018-50 82 93, e-post: info@mariareginacaeli.se.

Se bönen och en novena till Maria Knutlöserskan.

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 27 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Patrocinium3web

Kyrkkaffe för äldre med bokpresentation

inbjudnaavkärleken

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan fredagen den 25 september. Pater Damian O. Eze MSP presenterar sin bok In­bjudna av Kärleken.

 

Karismatiska bönegruppen inbjuder till temadag

En karismatisk dag med temat Liv i Anden hålls i för­samlingens lokaler lördagen den 19 september kl. 9.30-16. Medverkande är bl.a. diakon Pancho Chin A Loi. Kontakta karismatiska bönegruppen för mer information.

Den karismatiska bönegruppen träffas varje onsdag kl. 19-20.30 1 tr. ner för lovsång, bibelläsning och samtal. Nya deltagare är mycket välkomna. Kontaktpersoner är Ylva Weibull, tel. 073-026 42 78 och Malkanthi Leanage, tel. 018-10 59 10.

Kulturnatten 12 september

Lördag 12 september är det kulturnatt i Uppsala. Vår församling har öppet kl 16 – 22 med följande program:

17.00 Justitia et Pax, Katolska kyrkans organ för rättvisa och fred i världen 

Justitia et Pax grundades av påven Paulus VI år 1967 för att sprida Kyrkans sociallära samt verka för framsteg i fattiga områden och social rättvisa mellan nationer.  Ingrid Lindström Leo berättar om detta kyrkliga organs verksamhet och engagemang när det gäller mänskliga rättigheter, migration, samt ekonomisk och social rättvisa.

19.00 Bajen, Gud och klacksparkar 

Fredrik Heiding, jesuitpater och Hammarbysupporter, talar om religiösa inslag i fotbollens värld.

20.00 Konsert med Orianakören under ledning av David Anstey

Som vanligt blir det även visning av kyrkan, konstutställning och serve­ring (stängd under föredragen).

Föredrag i september

OBS! Inställt. Onsdagen den 9 september kl. 19Katolskt ma­gasins nya chefredaktör Bitte Assar­mo, Gå mot strömmen – att vara en katolsk röst i sekulärt sam­hälle (Forum Catholicum)

Tisdagen den 22 september kl. 19: Fil. dr Elisabeth Stenborg, Harriet Löwenhjelm – liv och dikt

Onsdagen den 30 septem­ber kl. 19: Professor Anders Ekenberg, Eukaristin i den tidiga kyrkan (Forum Catholicum)

Syster Maria Florentine har avlidit

syster M. Florentine 2014

På heliga Birgittas himmelska födelsedag, torsdag den 23 juli 2015, avled Syster Maria Florentine.

Syster M. Florentine föddes i Tyskland den 4 februari 1926. Hon inträdde i Ordenskongregationen Missionssystrarna av Marie heliga namn i Osnabrück 1954. Hon förflyttades till Sverige 1957 och har sedan dess arbetat i flera församlingar: S:ta Eugenia i Stockholm, Kristus Konungen i Göteborg, Vår Frus församling i Västerås och sist S:t Lars i Uppsala, sedan 1996. Mestadels arbetade hon som vårdbiträde och husmor.

Requiemmässa och begravningsgudstjänst äger rum i S:t Lars onsdag 26 augusti kl 11. Efteråt inbjuds till minnesstund i församlingssalen, osa till Fonus Uppsala, tel. 018-18 21 77, senast 21 augusti. Jordfästning sker torsdag 27 augusti kl 11 på Katolska kyrkogården Haga Norra i Stockholm.

I stället för blommor, tänk på Mariasystrarnas karitativa arbete, plusgiro 16 56 67 – 7 .

Stiftsvallfärd till Vadstena

Årets stiftsvallfärd till Vadstena sker lördag 29 augusti. Årets tema är det gudsvigda livet i kyrkan idag. Mässa firas kl. 12. Se vidare affisch på anslagstavlan i S:t Lars. Om tillräckligt intresse finns kan en bussresa organiseras från Uppsala till Vadstena.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org