Aktuellt

Konfirmation 23 maj

ny7 juni 2014 6

På pingstafton lördag 23 maj kl 11 är det konfirmation för ungdomar. Övning hålls fredag 22 maj kl 15.30.

Kon­firmation för vuxna sker i höst, söndag 8 novem­ber kl 11.

Pilgrimsvandring på S:t Eriks dag 18 maj

S:t Erik är ett av Sveriges skyddshelgon. På hans festdag måndag 18 maj har en grupp församlingsmedlemmar ordnat en vallfärd från Gamla Uppsala till Uppsala domkyrka med följande pro­gram:

Kort andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 14. Därefter pilgrims­vandring till Uppsala domkyrka med rosenkransbön under vägen. Vesper firas i Finstakoret kl. 17. Firandet avslutas med mässa i S:t Lars kyrka kl. 18.15. Mässan firas av biskop Anders Arborelius.

Alla intresserade är välkomna att delta i detta firande eller delar av det. Till Gamla Uppsala kan man åka med buss 2 från Stadshuset. För vidare information kontakta Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Utflykt för äldre och daglediga 27 maj

Utflykten för äldre och andra daglediga går till Katolska kyrkogården på Norra begravningsplatsen i Stockholm onsda­g 27 maj. Program: Mässa med pater Klaus Dietz i kyrkogårdens kapell. Guidning på kyrkogården. Lunch på Ulriksdals värdshus. Tid för promenad i slottsparken.

Bus­sen avgår från Trädgårdsgatan kl. 9, och hemkomsten är beräknad till c:a kl. 16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Sista anmälningsdag är söndag 17 maj.

Församlingsmöte 10 maj

Årets församlingsmöte äger rum söndag 10 maj efter högmässan i församlingssalen.

Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Patrocinium3web

Bokpresentation

Namnlöst 2.pages

Jesuitpater Philip Geister introducerar Karl Rahners teologi. Stefan Jarl berättar om översättningen av Andliga texter, tisdag 5  maj kl. 19.

Uppsala Stadsmission om EU-migranterna

Söndag 3 maj efter högmässan är det Caritas kyrklunch. I samband med lunchen informerar Margaretha Svensson Paras, chef på Uppsala Stadsmission, om situationen för EU-migranterna i Uppsala och om Uppsala Stadsmissions verksamhet på dagcentret Crossroads.

S:t Lars under Valborg

På Valborgsmässoafton, torsdag 30 april, är det endast morgonmässa kl 7.30 i S:t Lars kyrka. I övrigt håller kyrkan stängt.

På Josef arbetarens dag, 1 maj, är det mässa på vanlig fredagstid, dvs. kl 12.15.

Föredrag om berget Athos 22 och 29 april

Teol. dr Johannes Pulkkanen från Ortodoxa kyrkan håller två föredrag om berget Athos i S:t Lars församling. Onsdag 22 april kl. 19 talar han om Bestig­ningen av berget Athos – munkre­publiken i historia och nutid, och onsdag 29 april kl. 19 handlar det om Den helige Porphyrios av Kafsokalivia (1906-1991) från ber­get Athos – liv och lära.

Viktiga datum under våren

ingangweb

Första kommunion lördag 25 april kl 11. Övning hålls lördag 18 april kl. 9.50-14.30.

Konfirmation lördag 23 maj kl 11.

Biskop Anders om Teresa av Avila

Biskop Anders Arborelius firar kvällsmässan i S:t Lars kyrka torsdag 23 april kl. 18.15. Efter mässan håller han ett föredrag om S:ta Teresa av Avila med anled­ning av 500-årsminnet av hennes födelse den 28 mars. En utställning kommer också att finnas i för­samlingssalen. Karmels sekularor­den i Uppsala ansvarar för denna programkväll.

Teresa av Avila

Föredrag

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org