Aktuellt

Alla helgons och alla själars firande

Alla helgons dag firas söndagen den 1 november i alla mässor. Alla själars dag firas måndagen den 2 no­vember i mässan kl. 18.15. På måndagen har vi ljus­tändning och bön för dem som avlidit under året.gladiolusochljus

Efter högmässan 1 november informerar George Joseph från Caritas om stiftets och Caritas Sveriges roll i samband med den ak­tuella flyktingsituationen i Sverige vid kyrkkaffet.

Kyrkkaffe med folkmusik

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredagen den 23 oktober. Olands Felare medverkar med uppländsk folkmusik.

Vuxenkonfirmation 8 november

Det blir vuxenkonfirmation i S:t Lars kyrka söndagen den 8 november i högmässan kl. 11.

Vuxna som ännu inte har tagit emot konfirmationens sakrament är välkom­na att göra det vid detta tillfälle. Tre förberedelsekvällar hålls följande tisdagar kl. 19: den 29 septem­ber, den 13 oktober och den 27 okto­ber. Anmäl er till kyrkoherde Andreas Bergmann.

Tioårsjubileum för St. Clares vänner

Föreningen St. Clares vänner firar tioårsjubileum i år och inbjuder till fest med mat och musik fredagen den 16 oktober kl. 16. Det blir afrikansk mat, bl a jordnötsgryta, samt kaffe och kaka, för 100 kr (men betala gärna mer). Dryck finns för extra kostnad. Pengarna kommer att gå till att installera solenergi på St. Clares skola i Ghana.

Under eftermiddagen görs en tillbakablick med bildspel och bilder från de gångna tio åren. Sedan blir det afrikansk musik med dans.

An­mälningslista hänger på anslagstavlan i S:t Lars.

St Clares

Läs mer om föreningen St. Clares vänner.

Föredrag i oktober

Torsdagen den 8 oktober kl. 19: Pater John McCormack C.P., Att leva och arbeta i en växan­de kyrka (Forum Catholicum)

Tisdagen den 27 oktober kl. 19: Fil. dr Elisabeth Stenborg, Pär Lagerkvist – grubblaren under stjärnorna

Onsdagen den 28 okto­ber kl. 19: Docent Tord Fornberg, Det heliga året och dess bibliska bakgrund (Forum Catholicum)

Studieverksamhet1_0

Språkcafé i S:t Lars?

På pastoralrådets senaste sammanträde uppkom idén att starta ett språkcafé i försam­lingens lokaler för invandrare och flyktingar  Syftet är att erbjuda muntlig språkträ­ning i svenska ett par timmar i veckan. För att idén ska bli verklighet behövs några per­soner som tar ansvar för verksamheten. Kontakta expeditionen om du vill veta mer eller vill medverka.

Kollekt för stöd till romer i Rumänien

Pastoralrådet i S:t Lars församling har beslutat att stödja projekt ”Elija”, som jesuitorden i Österrike bedriver bland fattiga romer i Rumänien. En kollekt till projekt ”Elija” upptas på församlingens patrocinium söndagen den 27 september. 
Den som vill göra en bankinbetalning hittar information via denna länk: http://www.elijah.ro/spenden/
På projektets tyska hemsida finns mer information om verksamheten: http://www.elijah.ro/
Information på svenska finns i en artikel från Signum: http://signum.se/jesuitordens-projekt-elija-ger-hopp-for-romer-i-rumanien/

Maria knutlöserskan

Maria Knutlöserskan

Föreningen Maria Regina Caeli anordnar lördagen den 3 oktober en Mariadag med temat ”Maria knutlöserskan”.

Program
11.00 Mässa i St Lars
12.00 Gemensam måltid
13.30 Föreläsning om Maria Knutlöserskan av Tord Fornberg.
15.00 Tillbedjan
15.30 Rosenkransen.

Alla är varmt välkomna!

Information: Birgitta Löwendahl tel. 070-731 96 88 eller Aina Larsson tel. 018-50 82 93, e-post: info@mariareginacaeli.se.

Se bönen och en novena till Maria Knutlöserskan.

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 27 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Patrocinium3web

Kyrkkaffe för äldre med bokpresentation

inbjudnaavkärleken

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan fredagen den 25 september. Pater Damian O. Eze MSP presenterar sin bok In­bjudna av Kärleken.

 

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org