Aktuellt

Tioårsjubileum för St. Clares vänner

Föreningen St. Clares vänner firar tioårsjubileum i år och inbjuder till fest med mat och musik fredagen den 16 oktober kl. 16. Det blir afrikansk mat, bl a jordnötsgryta, samt kaffe och kaka, för 100 kr (men betala gärna mer). Dryck finns för extra kostnad. Pengarna kommer att gå till att installera solenergi på St. Clares skola i Ghana.

Under eftermiddagen görs en tillbakablick med bildspel och bilder från de gångna tio åren. Sedan blir det afrikansk musik med dans.

An­mälningslista hänger på anslagstavlan i S:t Lars.

St Clares

Läs mer om föreningen St. Clares vänner.

Föredrag i oktober

Torsdagen den 8 oktober kl. 19: Pater John McCormack C.P., Att leva och arbeta i en växan­de kyrka (Forum Catholicum)

Tisdagen den 27 oktober kl. 19: Fil. dr Elisabeth Stenborg, Pär Lagerkvist – grubblaren under stjärnorna

Onsdagen den 28 okto­ber kl. 19: Docent Tord Fornberg, Det heliga året och dess bibliska bakgrund (Forum Catholicum)

Studieverksamhet1_0

Språkcafé i S:t Lars?

På pastoralrådets senaste sammanträde uppkom idén att starta ett språkcafé i försam­lingens lokaler för invandrare och flyktingar  Syftet är att erbjuda muntlig språkträ­ning i svenska ett par timmar i veckan. För att idén ska bli verklighet behövs några per­soner som tar ansvar för verksamheten. Kontakta expeditionen om du vill veta mer eller vill medverka.

Kollekt för stöd till romer i Rumänien

Pastoralrådet i S:t Lars församling har beslutat att stödja projekt ”Elija”, som jesuitorden i Österrike bedriver bland fattiga romer i Rumänien. En kollekt till projekt ”Elija” upptas på församlingens patrocinium söndagen den 27 september. 
Den som vill göra en bankinbetalning hittar information via denna länk: http://www.elijah.ro/spenden/
På projektets tyska hemsida finns mer information om verksamheten: http://www.elijah.ro/
Information på svenska finns i en artikel från Signum: http://signum.se/jesuitordens-projekt-elija-ger-hopp-for-romer-i-rumanien/

Maria knutlöserskan

Maria Knutlöserskan

Föreningen Maria Regina Caeli anordnar lördagen den 3 oktober en Mariadag med temat ”Maria knutlöserskan”.

Program
11.00 Mässa i St Lars
12.00 Gemensam måltid
13.30 Föreläsning om Maria Knutlöserskan av Tord Fornberg.
15.00 Tillbedjan
15.30 Rosenkransen.

Alla är varmt välkomna!

Information: Birgitta Löwendahl tel. 070-731 96 88 eller Aina Larsson tel. 018-50 82 93, e-post: info@mariareginacaeli.se.

Se bönen och en novena till Maria Knutlöserskan.

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 27 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Patrocinium3web

Kyrkkaffe för äldre med bokpresentation

inbjudnaavkärleken

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan fredagen den 25 september. Pater Damian O. Eze MSP presenterar sin bok In­bjudna av Kärleken.

 

Karismatiska bönegruppen inbjuder till temadag

En karismatisk dag med temat Liv i Anden hålls i för­samlingens lokaler lördagen den 19 september kl. 9.30-16. Medverkande är bl.a. diakon Pancho Chin A Loi. Kontakta karismatiska bönegruppen för mer information.

Den karismatiska bönegruppen träffas varje onsdag kl. 19-20.30 1 tr. ner för lovsång, bibelläsning och samtal. Nya deltagare är mycket välkomna. Kontaktpersoner är Ylva Weibull, tel. 073-026 42 78 och Malkanthi Leanage, tel. 018-10 59 10.

Kulturnatten 12 september

Lördag 12 september är det kulturnatt i Uppsala. Vår församling har öppet kl 16 – 22 med följande program:

17.00 Justitia et Pax, Katolska kyrkans organ för rättvisa och fred i världen 

Justitia et Pax grundades av påven Paulus VI år 1967 för att sprida Kyrkans sociallära samt verka för framsteg i fattiga områden och social rättvisa mellan nationer.  Ingrid Lindström Leo berättar om detta kyrkliga organs verksamhet och engagemang när det gäller mänskliga rättigheter, migration, samt ekonomisk och social rättvisa.

19.00 Bajen, Gud och klacksparkar 

Fredrik Heiding, jesuitpater och Hammarbysupporter, talar om religiösa inslag i fotbollens värld.

20.00 Konsert med Orianakören under ledning av David Anstey

Som vanligt blir det även visning av kyrkan, konstutställning och serve­ring (stängd under föredragen).

Föredrag

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org