Aktuellt

Föredrag i februari

FonsterMariakor

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen:

Onsdag 3 februari kl 19. Fil. kand. Daniel Henningsson, Bland pyramider och visa män i Egyptens historia 2600-2100 f. Kr.

Onsdag 24 februari kl 19. Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., En profil – Thomas Merton 100 år

Ministrantövningar

Övning för yngre ministranter hålls lördag 6 februari kl. 13.30-17 och för äldre ministranter lördag 13 februari kl. 13.30-18.

Anmäl er till ungdomssekreteraren Agnes Nassar eller Sr Dorothea.

Nu startar språkcaféet i S:t Lars

Tisdag den 19 januari kl 16-18 blir det språkcafé med samtal och läxläsning i Sankt Lars källare. Det kommer sedan att fortsätta varje tisdag. Asylsökande och personer som nyligen fått uppehållstillstånd och som vill träna svenska språket är varmt välkomna!

Caféet anordnas av Caritas S:t Lars med volontärer från församlingen.

cafebild1

Antal medlemmar i S:t Lars församling

Vår församling hade vid slutet av år 2015 nästan 3 000 medlemmar.

Un­der 2015 döptes 36 personer (2014 var det 29), 31 (19) mottog sin första kommunion, 26 (16) konfirmerades, 7 (9) upptogs i Kyrkans fulla gemen­skap och 5 (4) par ingick äktenska­pets sakrament.

13 (14) församlings­medlemmar avled. 14 (8) personer utträdde ur Kyrkan.

Bön för de kristnas enhet

Böneoktaven för de kristnas enhet hålls 18-25 ja­nuari. Årets tema är Kallade att för­kunna Guds storverk. En ekumenisk gudstjänst firas i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 söndagen den 24 ja­nuari kl. 18. Se anslagstavlan i S:t Lars för övrigt program under veckan.

Under resten av året: Bön för de kristnas enhet hålls varje onsdag kl. 17.30 i Bönens kapell i Uppsala domkyrka. Initiati­vet till denna ekumeniska bönestund togs av representanter för vår för­samling vid ett möte i Uppsala krist­na råd i hösten 2015. Alla intresserade är välkomna att delta.

Kyrkkaffe med föredrag

RosenkransarDet blir kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan, fredagen den 22 januari. Diakon Lasse Dahlander berättar då om Rosenkransen – en kärlekssaga.

Föredrag i januari

Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag onsdagen den 20 januari kl. 19. Redaktions­sekreterare Mattias Lindström talar om En resa till Assisi i den helige Franciskus fotspår.

Mattias organiserar även resor till Assisi. Målet är att få lära känna S:t Franciskus och S:ta Klara på de plat­ser där de levde och att genom deras livshistoria kunna reflektera över vad som är viktigast i våra liv. Nästa resa äger rum 29 maj-3 juni i år. Läs mer

Syster Margret flyttar till Uppsala

Mariasystrarna eller Missionssystrarna av Marie heliga namn, som är kongregatio­nens fullständiga namn, grundades i stiftet Osnabrück i Tyskland 1920. De kom till Stockholm 1951, där de har varit verksamma bl.a. i S:ta Eu­genias församling.

Under januari 2016 lämnar de Stockholm. Syster Margret Wempe  flyttar till Upp­sala för att bo hos S:t Lars församlingssystrar i Mariero. I S:ta Eugenia har hon främst arbetat bland äldre och sjuka.

Vi hälsar henne hjärtligt välkommen till oss i S:t Lars.

Datum att notera för 2016

  • Ministrantläger 4-6 mars
  • Första kommunion i Uppsala den 23 april
  • Konfirmation den 12 juni
  • Världsungdomsdagarna i Krakow 19 juli-2 augusti

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org