Aktuellt

Kristus Konungens dag och globala veckan

Söndagen den 22 november, Kristus Konungens dag, avslutar kyrkoåret. Efter högmässan är det sakramental tillbedjan.

Samma dag är det en ekumenisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl 18. Det är avslutningen på kyrkornas globala vecka, 15-22 november. Årets te­ma heter Jord att leva på och hand­lar om mänskliga rättigheter i kli­mat-förändringarnas spår. Se programmet: Globala veckan Uppsala 2015

Kyrkkaffe med föredrag om Sven Stolpe

Det blir kyrkkaffe för äldre och daglediga freda­gen den 20 november efter lunch­mässan kl. 12.15. Då talar fil. dr Elisabeth Stenborg om Sven Stolpe – lätt, snabb och oöm.

Klaus Misgeld avliden

Klaus Misgeld, medlem av S:t Lars församling, avled i fredags på eftermiddagen den 30 oktober, i sviterna av en cancersjukdom. Begravningen sker torsdag den 12 november kl. 10.30 i S:t Lars.

Klaus Misgeld föddes i Tyskland 1940 och kom till Sverige redan i mitten av 1960-talet, då han studerade som förberedelse för ett liv som jesuit. Men redan innan han påbörjat de egentliga teologiska studierna valde han en annan livsväg och 1967 gifte han sig med Lotta Östborn (sedermera Misgeld). Familjen bosatte sig i Uppsala, och Klaus och Lotta blev stöttepelare i Sankt Lars katolska församling i Uppsala. Under hela sitt liv förblev Klaus en nära vän till Jesuitorden. Han var också medarbetare i Signums redaktionskommitté. Läs mer på Signums hemsida.

Konfirmation i S:t Lars

Sön­dagen den 8 november är det konfirmation för vuxna i högmässan kl. 11.

Redan nu kan nämnas att det blir konfirmation för ungdomar sön­dagen den 12 juni 2016 i högmässan kl. 11.

Konsert med kören Camerata Englund

Alla inbjuds till konsert med kören Camerata Englund i S:t Lars kyrka lördagen den 7 november kl. 18.

Konsertens tema är Kyrkligt och världsligt – en jämförelse. Det blir musik av olika kompositörer från renässansen och barocken, t.ex. Claudio Monteverdi, Josquin de Prez, Jacob Reinart och Johann Sebastian Bach. Huvudnumret är Ecco Silvio av Monteverdi. Verket är en madrigalcykel omfattande fem madrigaler. Det finns både en världs­lig och en kyrklig version av det.

Hjälp till inför och under julbasaren

2012julbasar7

Julbasaren i S:t Lars infaller i år 28 november kl 10-15 och 29 november kl 10-14.

Gåvor av god kvalitet tas emot till lotteriet och loppmarknaden.

Till matståndet behövs saft, sylt och marmelad, matbröd, kaffebröd och delikatesser av olika slag, samt gärna bakverk från olika länder. Har du frågor angående matståndet kan du kontakta Siobhán Górny: siobhan.gorny@gmail.com.

Böcker och andra – hela och rena – saker till basaren tas också emot, men däremot inte kläder och skor.

Om du vill hjälpa till med för­beredelser och/eller med arbetet under basaren kan du vända dig till Lotta Byström: charliebystrom@yahoo.se.

Alla helgons och alla själars firande

Alla helgons dag firas söndagen den 1 november i alla mässor. Alla själars dag firas måndagen den 2 no­vember i mässan kl. 18.15. På måndagen har vi ljus­tändning och bön för dem som avlidit under året.gladiolusochljus

Efter högmässan 1 november informerar George Joseph från Caritas om stiftets och Caritas Sveriges roll i samband med den ak­tuella flyktingsituationen i Sverige vid kyrkkaffet.

Kyrkkaffe med folkmusik

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredagen den 23 oktober. Olands Felare medverkar med uppländsk folkmusik.

Vuxenkonfirmation 8 november

Det blir vuxenkonfirmation i S:t Lars kyrka söndagen den 8 november i högmässan kl. 11.

Vuxna som ännu inte har tagit emot konfirmationens sakrament är välkom­na att göra det vid detta tillfälle. Tre förberedelsekvällar hålls följande tisdagar kl. 19: den 29 septem­ber, den 13 oktober och den 27 okto­ber. Anmäl er till kyrkoherde Andreas Bergmann.

Föredrag

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org