Aktuellt

Fasteinsamling 2016

FastebildCaritasTemat för årets fasteinsamling är: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”. Insamlingen går till Caritas Sveriges hjälpverksamhet mot torkan på Afrikas horn och i södra Afrika (läs mer). Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 20 mars. Man kan även under hela fastan och påsken sätta in pengarna på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Märk gåvan ”Fastan 2016”.

Föredrag i mars

Forum Catholicum inbjuder till föredrag följande onsdagar kl 19 i mars:Crucifix

9 mars Arkivarie Lars Hallberg, Nobelpristagare på flykt. Flyktingar i Sverige under Andra världskriget
(Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

OBS! Inställt. 16 mars Journalist Bitte Assarmo, Gå mot strömmen – att vara en katolsk röst i ett sekulärt samhälle.

Vinterläger för barn

Ett vinterläger för barn i årskurserna 2-6 anordnas under veckoslutet 4-6 mars på fri­tidsgården Tallkrogen vid Långsjön strax söder om Björklinge. Kontakta ungdomssekreterare Agnes Nassar, tel. 073-975 52 27 för mer infor­mation. Anmälningslista hänger på anslagstavlan. Läs gärna mer om fri­tidsgården Tallkrogen.

Ekumenisk gudstjänst i S:t Lars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i vår kyrka S:t Lars fredagen den 4 mars kl. 17. Årets tema är Ta emot barnen, ta emot mig. Programmet är utformat av kvinnor på Cuba. Kol­lekt upptas för stipendier till kvinnor i utvecklingsländer. Efteråt blir det fika.

Caritas S:t Lars i februari

Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndag 28 februari kl. 12.30 i stora studierum­met. Alla intresserade är välkomna att delta. För ytterligare information kontakta ordförande Matilda Frick, tel. 073-694 27 28 eller via e-post matilda.frick@gmail.com.

På tisdagar kl. 16-18 ansvarar Cari­tas för ”Källarcafé Sankt Lars”, ett språkcafé för asylsökande eller per­soner som nyligen har fått uppe­hållstillstånd och vill träna svenska.

Tider under fastan

Askonsdagen inleder fastan den 10 februari. Mässa med påläg­gande av aska firas i S:t Lars kyrka i Uppsala kl. 7.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste- och abstinens­dag.

Korsvägsandakt under fastan hålls varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda kan anteckna sig på lista på anslagstavlan i S:t Lars.

Fastereträtt den 19-21 februari med pater Ulf Jonsson, se separat presentation.

Fler bedjare för äktenskap och familj önskas!

Ständig bön för äktenskap och familj är en rö­relse som började på Irland 1998 och som är etablerad även i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar. Varje timme, dygnet runt, skall det finnas någon som ber för äktenskap och familj.

S:t Lars försam­ling ansvarar för bönen den 17:e i varje månad, och var och en som är med i gruppen har sin timme för bön. Till hjälp finns ett häfte av den irländske prästen fader Johnny Doherty CSsR, ut­givet av Utskottet för äktenskap och familj i Stockholms katolska stift. Det innehåller böner och re­flektioner kring livets alla skiften.

Vi välkomnar fler deltagare från vår församling! För anmälan eller olika frågor kontakta Sonia Chacón via e-post sonchac@bahnhof.se eller Alicja Klepczynska, tel. 070-644 45 35.

Fastereträtt med Ulf Jonsson

Det blir fastereträtt med pater Ulf Jonsson S.J. fredag 19 februari till söndag 21 februari. Temat är Guds närvaro i vardagen.

PROGRAM
Fredag 19 februari
Kl. 17.30-18.00 tillfälle till bikt
Kl. 18.15 mässa i S:t Lars kyrka
Kl. 19.00 betraktelse I

Lördag 20 februari
Kl. 9.30 betraktelse II
Kl. 11.00 mässa
Kl. 11.45-13.15 lunch på egen hand
Kl. 13.15 korsvägsandakt
Kl. 14.00 betraktelse III
Kl. 15.00 tillfälle till bikt och enskilt samtal med reträttledaren.

Söndag 21 februari
Kl. 11.00 högmässa med predikan. Hör inspelningen av predikan här.

Föredrag

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org