Aktuellt

Kyrkkaffe efter lunchmässan med föredrag

Nästa kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (12.15) infaller fredag 25 januari. Då berättar Georg Stenborg om sin resa till Assisi.

 

Böneveckan för kristen enhet om det rätta

Böneveckan för kristen enhet genomförs samtidigt i 75 länder och infaller som alltid den 18–25 januari. Årets tema är Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Läs mer om manifestationen.

Programmet för böneveckan i Uppsala finns här samt på anslagstavlan i S:t Lars. En ekumenisk gudstjänst firas i Korskyr­kan söndag 20 januari kl. 18.

Bön för de kristnas enhet sker också varje onsdag kl 17.30 året runt i Bönens kapell i Uppsala domkyrka. Alla är välkomna att delta!

Marcellusmässa med Camerata Englund

Kören Camerata Englund under ledning av Gunnar Englund sjunger Palestrinas Marcellusmässa i Helga Trefaldighets kyrka, söndag 20 januari kl. 16 i samband med firandet av en högtidlig mässa enligt äldre romersk rit (1962 års mässordning).

Dags för val till pastoralrådet

Vart fjärde år väljs nya ledamöter till pastoralrådet och nu är det dags igen. Valet hålls i församlingens lokaler i Upp­sala och Enköping lördag 19 januari och söndag 20 januari 2019.

Kandidaternas namn och infor­mation om hur valet går till finns på valsedlarna, som medföljer församlingsbrevet eller som hämtas på expeditionen. Information om kandidaterna med foto finns på an­slagstavlan i S:t Lars.

Det är viktigt att du som församlingsmedlem är med och röstar fram ett nytt pastoralråd!

Julens mässor i S:t Lars

Må 24 Julafton (11 julbön för barn, 23 midnattsmässa)

Ti 25 Juldagen – Kristi födelse (9, 11, 16.30 kroatiska, Enköping 11)

On 26 Annandag jul – S:t Stefanos, martyr (11, 16.30 polska)

To 27 S:t Johannes, apostel och evangelist (18.15)

Fr 28 De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer (12.15)

Lö 29 Lördag i juloktaven (11)

Sö 30 Den heliga familjen (9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11)

Må 31 Nyårsafton (11)

Ti 1 Nyårsdagen – Maria Guds moder, böndag för fred i världen (11)

Lö 5 Familjemässa (11)

Sö 6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse (9, 11 med kör, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Lö 12 Familjemässa (11)

Sö 13 Herrens dop (9, 11, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11)

Föredrag under våren

Redan nu kan du se vilka föredrag Forum Catholicum bjuder på under våren. Det första infaller onsdag 30 januari då fil. kand. Daniel Henningsson håller ett föredrag kl. 19 i församlingssalen med titeln Bland gudar, fältherrar och arkitekter – Egyptens historia, 1550–1400 f. Kr.

Studier

Adventsinsamling 2018 till Venezuelas barn

Årets adventsinsamling går till Caritas arbete för barnen i Venezuela, främst för inköp och distri­bution av mat och mediciner.  Läs mer på Caritas hemsida eller i deras broschyr om insamlingen. En tredjedel av befolkningen svälter och skenande inflation riskerar att förvärra läget. Caritas är för närvarande den enda hjälporganisation som tillåts verka i landet.

Om du vill bidra kan du under adventstiden sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Kollekten på juldagen går till samma ändamål.

Varmt tack för din gåva!

S:t Nikolaus delar ut paket

Vi firar S:t Nikolaus i samband med familjemässan lördag 8 december kl. 11.

Vi ber varje barn att ta med en enkel julklapp till något annat barn. Efter mässan kommer S:t Nikolaus själv att fördela gåvorna till barnen ute på kyrktorget.

Därefter blir det S:t Nikolausfika.

Ulf Jonsson berättar om fundamentalteologi

Forum Catholicum inbjuder till föredrag onsdag 5 december kl. 19. Professor Ulf Jonsson S.J. ger en introduktion till fundamentalteologin utifrån sin bok Med tanke på tron. Boken kan köpas till spe­cialpris under kvällen.

Fun­damentalteologi behandlar filosofiska och teolo­giska förutsättningar för den systematiska teologin. Exempel på frågor: Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Hur kan man förstå fenomen som re­ligiösa upplevelser och uppenbarel­ser? Är det möjligt att förena en ve­tenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen?

Välkommen till S:t Lars julbasar!

Som alltid blir det julbasar under första adventshelgen. Välkommen att fynda julkransar och julkort, hemgjort från matståndet, billiga böcker, nystickat och broderat, köksgeråd och leksaker. Köp en pepparkaka dekorerad med ditt namn och missa inte våra lotterier. I kaféet finns matiga smörgåsar, lussekatter och andra bakverk.

Lördag 1 december kl. 10–15 och söndag 2 de­cember kl. 10–14.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org