Aktuellt

Firande av helgon, själar och ett ordenslöfte

Alla helgons dag firas fredag 1 november i mäs­san kl. 12.15 samt på söndag 3 november i högmässan kl. 11. Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas lördag 2 november i mässan kl. 11.

Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att avlägga sina livslånga löften inom jesuitorden under högmässan söndag 3 november kl. 11 då vi alltså även firar Alla helgons dag.

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio.

Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron och livet och mycket mer. Denna månad träffas ungdomarna den 4 oktober för en filmkväll och den 18 oktober för samtal om bön i allmänhet och om rosenkransen i synnerhet.

Se hela höstens program: Ljuvlingen HT 19

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige.

Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i kölvattnet av den arabiska våren hålls av fil. dr Paul Katsivelis. Den komplicerade uppgiften att hantera religiös och kul­turell mångfald i arabvärlden är en utmaning. Föreläsningen syftar till att ifrågasätta det arabisk-islamiska arvet, ställa det inför modernitetens utma­ning, identifiera effekterna av majoritetssamhället på minoriteterna, särskilt de kristna, och hitta vägar att införliva denna strategi i en hållbar kulturell form.

OBS! Inget föredrag 30 oktober. Ulf Jonssons föredrag är framflyttat till 11 december.

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Diskussion om större kyrkorum – OBS! ändrat datum

S:t Lars kyrka är glädjande nog välbesökt vid söndagsmässorna. Särskilt under högmässan kan det bli trångt i kyrkan. Församlingens pastoralråd har därför diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. En rit­ning med utvidgningsförslaget ska presenteras och församlings­medlemmar inbjuds att framföra synpunkter vid en diskussionskväll onsdagen den 20 november kl. 19.

Inför basaren

Vår julbasar ligger som vanligt på helgen för första ad­vent, i år 30 november–1 december.

Under hösten går det bra att lämna in gåvor vid särskilda tider som meddelas senare. Fina och roliga saker till lopp­marknaden, antikvariska böcker, nya kläder och nya saker tas tacksamt emot. Större donationer behöver man informera om i förväg. Ring expeditionen tel. 018-13 35 43.

Om du har mycket bär går det bra att lämna dem till kyrkan, så kan vi ta hand om dem.

Till matståndet tar vi emot sylt, marmelad och saft. Burkar och flaskor finns att få i församlingen. Vi tar också emot matbröd, kaffebröd och bakverk samt bär och frukt. Det finns frysbox om du vill baka något redan nu. Ifall du har frågor angående matståndet kan du kontakta Zofia Kurowska per mail eller på tel. 073-650 56 69.

Förberedelse för vuxenkonfirmation

Tre förberedelsekvällar som leds av Anders Ekenberg erbjuds vuxna som ska ta emot konfirmationens sakrament söndag 10 november. Träffarna blir kl. 19–20.30 på måndag 30 september, 14 oktober och 28 oktober. Den som är intresserad kan anmäla sig på församlingsexpeditionen.

Flyttad mässa på kroatiska

Det blir mässa på kroatiska på söndagen den 29 september kl. 16:30. Detta istället för mässa den 6 oktober.

Föredrag och kultur i september

Onsdag 11 september kl. 19: Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomöd­rar.

Lördag 14 september från kl. 15: Kulturnatten, se program.

Fredag 27 september efter lunchmässan: Vid kyrkkaffet för äldre berättar fil. dr Elisabeth Stenborg om hur hon upp­täckte Harriet Löwenhjelm.

Pater Fredrik reser till USA

Pater Fredrik Heiding har en sabbatsperiod i USA från den 1 september 2019 till den 31 maj 2020.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret