Aktuellt

Ingen maronitisk mässa

Den maronitiska mässan kommer inte att starta igen som tidigare meddelats. Ingen maronitisk mässa firas i september och oktober.

Jungfru Marias födelse

Den 8 september firas Jungfru Marias födelsedag, mässa som vanligt kl. 18:15 i S:t Lars.

Kallelse till församlingsmöte

Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 20 september efter hög­mässan, kl. 12.30 i Newmaninstitu­tets aula, Slottsgränd 6.

Motioner och andra ärenden som för­samlingsmedlemmar önskar få behand­lade vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden senast två veckor i förväg, alltså senast den 6 september.

Konfirmation av unga 2020

 

Konfirmation av ungdomar sker i S:t Lars kyrka söndag den 13 september kl. 14.

Celebrant är kyrkoherde Andreas Bergmann.

Första kommunion i flera mässor

De barn som skulle ha tagit emot sin första kommunion i våras kommer att göra det nu i mindre grupper och vid fler tillfällen. Några vardagsmässor blir därför mer besökta än vanligt och företräde ges för kommunionbarnens familjer.

Följande datum och tider gäller: måndag 31/8, onsdag 2/9, torsdag 3/9 och fredag 4/9 kl. 18:15 samt lördag 5/9 kl. 15.

Kursen Katolska kyrkans liv och lära ges digitalt

Kursen Katolska kyrkans liv och lära omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, kyrkan som organisation samt dess ledning. En ny kurs startar digitalt måndag den 7 september. 

Kursen hålls via ZOOM varannan måndag kl. 19–21. Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org.

Vikarierande kyrkoherdar

Under den tid som vår ordinarie kyrkoherde Andreas Bergmann är på semester har vi två vikarier i S:t Lars församling. För närvarande och fram till den 19 juli är pater Fredrik Heiding vikarierande kyrkoherde: 070-346 12 55, fredrik.heiding@newman.se. Den 20 juli till den 2 augusti vikarierar pater Mikael Schink som kyrkoherde: 076-076 16 27, mikael.schink@gmail.com.

Söndagsmässan är tillbaka

Från och med söndag den 5 juli firas söndagsmässa med församlingen i S:t Lars igen. Det finns fyra möjligheter att fira söndagsmässa: på lördag kl. 11 samt på söndag kl. 9, kl. 11 och kl. 18:15 (engelska). Det vanliga schemat följs alltså utan uppehåll hela sommaren.

Observera att antalet deltagare vid varje mässa är begränsat till 50 personer. Se även Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

Mässtider i S:t Lars, Uppsala:
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11 (söndagens ordning)
Söndag kl. 9, kl. 11 och kl. 18:15 (engelska)

Live-streamingen fortsätter som tidigare.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret