Aktuellt

Konfirmation i Uppsala domkyrka

Konfirmationen med biskop Anders för ungdomarna i S:t Lars kommer i år att ske i Uppsala domkyrka lördag 18 maj. OBS! Tiden är kl. 12.

De heliga dagarna och påskfirandet i S:t Lars

SKÄRTORSDAGEN 18 april Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19), tillbedjan i församlingens lokaler.

LÅNGFREDAGEN 19 april (Faste- och abstinensdag) Gudstjänst för barn (11), Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion (15).

PÅSKVAKAN – UPPSTÅNDELSENS LITURGI 20 april Med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar om Guds mäktiga gärningar, dop, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa, välsignelse av påskmaten (21)

PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE 21 april Mässa med välsignelse av påskmaten (9), högmässa (11), kroatiska (16.30), engelska (18.15).

Annandag påsk 22 april (11, 16 polska)

Uppståndelsevägen: andakt på måndagar efter kvällsmässan under påsktiden.

Sommarläger på Tallkrogen

Den 26–30 juni blir det barnläger på kursgården Tallkrogen strax utanför Uppsala. Under dessa dagar firar vi mässa, har viss undervisning, badar (gården ligger precis intill en sjö), grillar och leker – allt vad vädret tillåter.

Anmäl intresse senast den 28 april genom att skriva upp er på listan på församlingens anslagstavla eller kontakta barn- och ungdomssekreterare Olivia Bengtsson.

Ungdomsföreningen Ljuvlingen

Ungdomsföreningen Ljuvlingen avtackar barn- och ungdomssekre­terare Christina Illmayr vid sin fre­dagsträff 12 april kl. 18.15.

Fre­dagen i påskoktaven 26 april inbjuder Ljuvlingen församlingens ungdomar till påskfest. Kvällen in­leds med mässa kl. 18.15.

Detta händer i fastan i S:t Lars

Askonsdagen, som i år infaller den 6 mars, inleder fastan. Mässa med askutdelning firas kl. 7.30 och kl. 18.15. Ask­onsdagen är faste- och abstinensdag.

Korsvägsandakt hålls varje måndag efter kvällsmässan i fastan. De som vill leda andakten kan anteckna sig på en lista på anslagstavlan i S:t Lars.

Fastereträtten med fader Anders Ekenberg startar fredag kväll och avslutas med söndagens högmässa den 22–24 mars. Temat är VATTNET – LJUSET – LIVET  och utgår från texter ur Jo­hannesevangeliet. Se program.

Palmsöndagen den 14 april börjar högmässan i Uppsala kl. 11 med väl­signelse av palmkvistar på Newman­institutets innergård och fortsätter därefter i procession till S:t Lars kyrka.

Extra bikttillfällen erbjuds måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan kl. 17.30–18 och även vid behov direkt efter kvälls­mässan.

Skärtorsdagen den 18 april är det tillbedjan av det allraheli­gaste sakramentet i förskolans lokaler efter kvällsmässan och fram till midnatt.

Fasteinsamling 2019 till Sydsudan 

I det fattiga Sydsudan har barn och familjer drabbats av inbördeskrigets våld och övergrepp. Misslyckade skördar och torka har gjort att människor inte har mat för dagen. I krigets spår sprids dessutom sjukdomar och det finns ett stort behov av mediciner och sjukvård.

Fasteinsamlingen 2017 gick till ett projekt för landet som Caritas Sverige bedrev tillsammans med Caritas Tyskland. Eftersom nöden fortfarande är stor går årets insamling åter till Sydsudan.

Du kan skänka en gåva direkt på Caritas Sveriges webbsida, sätta in den på Caritas Sveriges biståndskonto bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Märk gåvan ”Fastan 2019”.

Församlingsmöte i S:t Lars

Årets församlingsmöte sker söndag 7 april efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Motioner och andra ärenden som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet lämnas skriftligen till kyrkoherden eller till pastoralrådets vice ordförande Erik Åkerlund senast två veckor i förväg, alltså senast söndag 24 mars.

Ungdomssekreteraren – ett farväl och ett välkomnande

Christina Illmayr avslutar sin tjänst som ungdoms­sekreterare i S:t Lars den 28 februari. Vi avtackar henne söndagen den 31 mars i samband med högmässan kl. 11 och kyrkkaffet därefter.

Församlingens nya ungdomssekre­terare heter Olivia Bengtsson och kommer från Göteborg.

Olivia bor sedan ett och ett halvt år i Uppsala och studerar på kandidatprogrammet i teologi vid Newmaninstitutet.

Hon kan nås via e-post ungdomssekreterare@stlars.org samt tel. nr 070-839 72 56.

Pater Josef Höfners begravning

Pater Josef Höfners jordfästningsgudstjänst sker på måndag 18 mars kl. 18.00 i S:ta Eugenia kyrka. Koncelebranter ombeds att ta med alba och violett stola. OBS! Ingen mässa i S:t Lars denna dag.
 
På tisdag 19 mars kl. 10.00 förrättar biskop Anders gravsättningen på Katolska kyrkogården i Solna.

Jesuitpater Josef Höfner har avlidit

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org