Aktuellt

Kyrkornas globala vecka om en hållbar värld

Kyrkornas globala vecka äger rum 17–24 november. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Tisdagen den 19 november hålls ett seminarium med rubriken Kyrkorna och klimatkrisen – vad ska vi göra? på Newmaninstitutet kl. 18.30. Sön­dagen den 24 november kl. 18 firas en ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Ljuvlingens fredagsträffar

Denna månad träffas ungdomarna den 15 november för samtal om Bibeln, dess tillkomst och inne­håll. Den 29 november blir det pep­parkaksbakning inför basaren. Se hela schemat på sidan Unga.

Tid för konfirmation

Sön­dagen den 10 november i högmässan kl. 11 är det konfirmation för vuxna i S:t Lars kyrka. Samma helg är ungdomarna på konfirmandläger på Berget i Rättvik (8–10 no­vember). Dessa ungdomar konfirmeras lördagen den 6 juni 2020 i mässan kl. 15.

 

Konfirmation i lantkyrka. Teckning av Severin Nilsson i samlingsverket Vårt folk 1893.

Vacker begravningsmusik från 1600-talet

Kören Camerata Englund bjuder på en musikstund i S:t Lars kyrka lördagen den 9 november kl. 16.

Då framförs Musikalische Exequien från 1636 av kompositören Heinrich Schütz. Det är ett verk som varken är en konsert eller ett orato­riskt verk utan begravningsmusik i tre delar. Kom­menterade bibelord växlar med kora­ler i ett ständigt flöde.

Varmt välkomna att lyssna till denna vackra musik!

Föredrag i november

Forum Catholicum inbjuder denna månad till ett före­drag av kyrkoherde pater Dominik Terstriep S.J. med titeln Trons personliga ansikte. En upptäcktsresa med Pierre Favre onsdagen den 6 november kl. 19 i församlingssalen.

Fler nyheter inför julbasaren

Vår julbasar ligger som vanligt på helgen för första ad­vent, i år 30 november–1 december. Tiderna är lördag kl. 10–15 och söndag kl. 10–14.

Fina och roliga saker till lopp­marknaden, antikvariska böcker, nya kläder och nya saker tas tacksamt emot. Större donationer behöver man informera om i förväg. Ring expeditionen tel. 018-13 35 43. Söndag 17 november går det bra att lämna in nya kläder för försäljning.

Till matståndet tar vi emot sylt, marmelad och saft. Burkar och flaskor finns att få i församlingen. Om du har mycket bär går det bra att lämna dem till kyrkan, så kan vi ta hand om dem. Vi tar också emot matbröd, kaffebröd och bakverk samt bär och frukt. Det finns frysbox om du vill baka något redan nu. Alla matvaror måste vara innehållsmärkta. Märk gärna särskilt om varan är fri från gluten, ägg eller laktos. Ifall du har frågor angående matståndet kan du kontakta Zofia Kurowska per mail eller på tel. 073-650 56 69.

Tack för alla bidrag och välkomna till julbasaren!

Firande av helgon, själar och ett ordenslöfte

Alla helgons dag firas fredag 1 november i mäs­san kl. 12.15 samt på söndag 3 november i högmässan kl. 11. Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas lördag 2 november i mässan kl. 11.

Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att avlägga sina livslånga löften inom jesuitorden under högmässan söndag 3 november kl. 11 då vi alltså även firar Alla helgons dag.

Diskussion om kyrkorummet skjuts på framtiden

Församlingens pastoralråd har diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. Då det tagit längre tid än beräknat att komma med ett utvidgningsförslag blir det inget möte för synpunkter den 20 november. Det skjuts på framtiden och ett nytt datum presenteras längre fram.

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige.

Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i kölvattnet av den arabiska våren hålls av fil. dr Paul Katsivelis. Den komplicerade uppgiften att hantera religiös och kul­turell mångfald i arabvärlden är en utmaning. Föreläsningen syftar till att ifrågasätta det arabisk-islamiska arvet, ställa det inför modernitetens utma­ning, identifiera effekterna av majoritetssamhället på minoriteterna, särskilt de kristna, och hitta vägar att införliva denna strategi i en hållbar kulturell form.

OBS! Inget föredrag 30 oktober. Ulf Jonssons föredrag är framflyttat till 11 december.

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret