S:t Lars kyrka är glädjande nog välbesökt vid söndagsmässorna. Särskilt under högmässan kan det bli trångt i kyrkan. Församlingens pastoralråd har därför diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. En rit­ning med utvidgningsförslaget ska presenteras och församlings­medlemmar inbjuds att framföra synpunkter vid en diskussionskväll onsdagen den 20 november kl. 19.