Pilgrimsvandring för S:t Erik

S:t Erik är ett av Sveriges skyddshelgon. På hans festdag fredag 18 maj ordnar en grupp församlingsmedlemmar en vallfärd från Gamla Uppsala längs med Eriksleden in till stan. Program: Andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 14....

Avslutning med festligheter

För alla som har deltagit i trosunder­visningen är det terminsavslutning lördag 19 maj efter familjemässan. Det blir lek, tipsrunda och knyt­kalas/grillning, samt övernattning i församlingens lokaler för årskurs 5–8. Kontakta församlingens barn- och...

Föredrag om S:ta Ursula Ledóchowska

Måndag 14 maj kl. 19 håller ursulinsyster Malgorzata Krupecka ett föredrag med titeln Julia Urszula Ledóchowskas verksamhet i de skan­dinaviska länderna för främjandet av Polens självständighet under åren 1914–1920. Föredraget hålls på polska med tolkning till svenska...